Ilustračná foto - personál

Košické dni rádiológie

Vyše 250 rádiológov, rádiologických technikov a ďalších zdravotníkov sa stretlo 9. – 10. novembra na Košických dňoch rádiológie, ktoré organizovala UNLP Košice v spolupráci so Slovenskou rádiologickou spoločnosťou. Odborné vzdelávacie podujatie pre rádiológov sa na východe Slovenska nekonalo vyše 20 rokov.

Pri výbere tém blokov prozentácií a prednášok bola pre organizátorov z Oddelenia rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód UNLP (ORaZM) kľúčová oblasť traumatológie a akútnej medicíny. Nechýbali sekcie traumatológie, hlavy a krku ale aj rádiodiagnostika v oblasti hrudníka a brucha.

Traumatológia a akútna medicína

„Okrem prezentácie rôznych kazuistík a skúseností odborníkov z viacerých medicínskych oblastí z celého Slovenska sme zabezpečili workshopy s prezentáciou ultrazvuku ramena, či duplexnou sonografiou ciev. Nechýbali ukážky akútnej medicíny a moderné zariadenia pri záchrane ľudského života, či už ide o kardiopulmonálnu resuscitáciu alebo anafylaktický šok. Moderné novinky z tejto oblasti s názornými ukážkami prezentovali záchranári zo Záchrannej zdravotnej služby Košice,“ uviedla primárka ORaZM MUDr. Henrieta Blašková.

Bez rádiológov tápeme v tme

Riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH uviedol, že ako internista, nefrológ a transplantológ vníma rádiológiu a jej vývoj  veľmi pozorne. „Všetky novinky a možnosti, ktoré rádiodiagnostika ponúka, sa vždy snažíme zaviesť do praxe s cieľom zabezpečenia čo najlepšej zdravotnej starostlivosti. Rádiológia je mimoriadne dôležitá tak v oblasti diagnostickej ako aj v oblasti intervenčnej a je prototypom oblasti inovácií v rámci „hospital-based health technology assessment“.“

Časť prednášok bola venovaná práve intenzívnemu pokroku v oblasti rádiológie, či už ide  o využitie umelej inteligencie alebo zavádzania špičkových softvérových riešení v diagnostickej resp. intervenčnej rádiologii.

Stretnutie rádiológov v Košiciach bolo venované Svetovému dňu rádiológie, ktorý si odborná verejnosť pripomína práve 8. novembra.