Ilustračná foto - personál

Košický deň sestier – naše sestry, naša budúcnosť, ekonomická sila v starostlivosti

Medzinárodný deň sestier si každoročne pripomíname sériou odborných prednášok s dôrazom na obetavosť, súcit, odolnosť a odborné skúsenosti našich sestier. V Košiciach sa už vyše dve desaťročia koná odborný seminár s názvom Košický deň sestier, kde si zdravotníci vymieňajú svoje poznatky a skúsenosti.

Medzinárodná rada sestier ICN na tento rok vyhlásila tému s ekonomickým rozmerom: Naše sestry, naša budúcnosť, ekonomická sila v starostlivosti. Viac prezradila organizátorka podujatia Mgr. Elena Červeňáková: „Denne sa pri práci stretávame s bolesťou, úzkosťou, utrpením a smrťou, ale zažívame aj radosť napríklad pri narodení dieťaťa. Napriek nášmu značnému prínosu zápasia systémy zdravotnej starostlivosti na celom svete s nedostatkom sestier. To znamená zvýšenú pracovnú záťaž pre existujúci ošetrovateľský personál, zvýšený stres medzi sestrami a potenciálny vznik syndrómu vyhorenia. Musíme si ale uvedomiť, že všetky sestry na celom svete slúžia ako základný kameň zdravotnej starostlivosti a zväčša sú práve ony prvým kontaktom s pacientom.“

Podujatie je určené pre všetky sestry, pôrodné asistentky, praktické sestry, masérov a fyzioterapeutov. Dvanásť odborných prednášok si vypočulo asi 500 účastníkov zo všetkých košických zdravotníckych zariadení.

„Napriek tomu, že je ekonomická kríza, zdravotníctvo musí fungovať. V systéme sestier žiaľ financovanie stále chýba,“ zdôraznila ďalšia organizátorka a sestra z Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP Košice Mgr. Iveta Fabianová.

Prednášku s názvom Deň na klinike odprezentovala Mgr. Zuzana Bušová, MPH z I. Stomatologickej kliniky UNLP Košice. Cieľom príspevku bolo poukázať na úskalia dňa na klinike, a to s plnou vážnosťou, ale aj s úsmevom. Mgr. Bušová sa spolu s MUDr. Šestákovou na ambulancii venujú protetickej rehabilitácii. Väčšinu dňa u nich prebieha aj výuka študentov, čo výrazne ovplyvňuje počet objednaných pacientov. „Medici vo veľkej miere participujú pri ošetrovaní, pri určitých výkonoch to znamená možnosť až 50 % zľavy za daný zákrok. Značnou pomocou sú aj žiačky stredných zdravotníckych škôl, alarmujúce ale je, že drvivá väčšina týchto žiakov po skončení školy nepracuje v obore,“ uzatvára Mgr. Bušová.

Výnimoční zdravotníci UNLP 2024

Na odbornom podujatí zároveň vyhlásili výsledky ankety Výnimočný zdravotník UNLP Košice. Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier mohli zamestnanci našej nemocnice hlasovať o svojho výnimočného zdravotníka v 15. kategóriách. Zoznam nominovaných bol zostavený na základe návrhov vedúcich zamestnancov Úseku ošetrovateľstva. A tu sú mená laureátov:

Monika Fialeková /KHaOH/ – sestra internistické odbory
PhDr. Zuzana Toplanská /II.CHK/ – sestra chirurgické odbory
Marcela Borovská /KHaOH/ – sestra intenzivistka
Eva Balážová /KÚCH/ – operačná sestra
Helena Gönciová /KHaOH/ – sestra ambulantná
Bc. Mária Ferenčíková /GPO/ – pôrodná asistentka
Vojtech Kocsis /ORDGaZM/ – rádiologický technik
Bc. Zenóbia Chromá /NL/ – farmaceutický laborant
Adriana Benková /ZTB/ – zdravotnícky laborant
Mgr. Zuzana Miklošová /KFBLR/ – fyzioterapeut
Mgr. Petronela Gregová /KFBLR/ – masér
Bc. Gabriela Bartková /OLV/ – nutričný terapeut
Anton Spišák /OUP/ – zdravotnícky záchranár
Tomáš Kobezda /KÚCH/ – praktická sestra-asistent
Marta Herpáková /KÚCH/- sanitár

Prácu zdravotníckeho personálu ocenil aj riaditeľ našej nemocnice, MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD. MPH: „Chcel by som vyjadriť úctu a rešpekt voči vašej mimoriadne náročnej práci a zároveň vysloviť poďakovanie vám všetkým. Poďakovanie za všetko to, čo robíte pre našich pacientov, za vytrvalosť a nasadenie, váš prístup a úsilie, ktorým zlepšujete našu spoločnú prácu ako zdravotníkov. Pre chorého človeka je sestra osobou, s ktorou sa stretáva najčastejšie v celom procese svojho liečenia.“