Ilustračná foto - personál

Ľ. Beňa na konferencii TEDx Bratislava o transplantáciách a dôležitosti darovania orgánov

dvanásty ročník TEDxBratislava

fotografie zdroj:  TEDx

„Milujeme dávať, darovať a nezištne pomáhať. No, keď príde do tuhého, človek ako by sa zľakol. Najmä, keď ide o darovanie niečoho, tak základného a esenciálneho ako sú ľudské orgány. Je v životnom záujme nás všetkých, aby sme v prípade potreby dostali alebo darovali orgány,“ Ľuboslav Beňa, uznávaný lekár, odborník na transplantačný a darcovský program, v minulosti dlhoročný primár Transplantačného oddelenia UNLP Košice, v rokoch 2009 – 2018 hlavný transplantačný koordinátor Slovenskej republiky.

O transplantáciách a dôležitosti darovania orgánov hovoril MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH – v súčasnosti riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a prezident Slovenskej transplantologickej spoločnosti na multižánrovej konferencii TEDx v Divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave.

V poradí dvanásty ročník TEDxBratislava sa uskutočnil začiatkom júla. Ústrednou témou vyjadrenou spojením Vzdialení blízki, bolo hľadanie hraníc porozumenia a spolupatričnosti. Prostredníctvom jedinečných príbehov rečníčok a rečníkov zo Slovenska i Čiech diskusia presviedčala, že blízkosť nie je ohraničená a aj vzdialenosť vie byť blízka.

TEDx Bratislava dáva priestor jedinečným osobnostiam zo Slovenska aj zo zahraničia, ktoré sú výnimočné svojim zmýšľaním, skutkami, talentom, či potenciálom. Formát TEDx vznikol v duchu motta „myšlienky hodné šírenia“ ako program miestnych, samostatne organizovaných podujatí, ktoré umožňujú ľuďom stretnúť sa a spoločne zažiť atmosféru pripomínajúcu konferencie TED. Podujatia TEDx sú kombináciou premietaných videí TEDTalks a živých vystúpení rečníkov, ktorých účelom je podnietiť intenzívne diskusie a nadviazať vzťahy v malej skupine. Tieto miestne, samoorganizované podujatia nesú značku TEDx, kde x = nezávisle organizované podujatie TED.

TEDx Bratislava 2022

fotografie zdroj:  Rudolf  Baranovič