Ilustračná foto - personál

Ľ. Beňa: O financiách na modernizáciu UNLP rokujeme

Cesta k mostu nadjazd UNLP a LF UPJŠ na Tr. SNP

„Plne rešpektujeme dnešné rozhodnutie vlády SR a zriaďovateľa MZ SR pri ich rozhodovaní o čerpaní financií z Plánu obnovy a odolnosti. Chceme ubezpečiť verejnosť v tom, že sa na jeseň budeme s určitosťou uchádzať o financie z avizovaného balíka 300 miliónov eur na modernizáciu a nevyhnutnú rekonštrukciu našej nemocnice. Táto rekonštrukcia je nevyhnutná pre zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a tiež pre zlepšenie pracovného prostredia našich zamestnancov. Našej univerzitnej nemocnici ako druhej najväčšej nemocnici na Slovensku a jedinej nemocnici podobného charakteru na východe Slovenska vyplynú z optimalizácie siete nemocníc nové povinnosti a zvýši sa príjem pacientov.

O detailnejších plánoch na financovanie modernizácie UNLP budeme intenzívne rokovať s ministerstvom počnúc dnešným dňom.“

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH
riaditeľ UNLP Košice