Ilustračná foto - personál

Lekári UNLP varujú pred vážnym ohrozením zdravia pri používaní ivermektínu

ilustracne foto_ ivermectin_covid

POZOR na konzumáciu ivermektínu

Za posledný mesiac sme hospitalizovali v UNLP Košice dvoch pacientov intoxikovanýchivermektínom. V prípade jedného pacienta ide o život ohrozujúci stav s poruchou vedomia a ďalšími závažnými neurologickými príznakmi. „U uvedených pacientov sme zaznamenali viac ako 1000 násobné prekročenie koncentrácie tohto lieku v krvi,“ uviedol MUDr. Marek Varga, primár Kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UNLP Košice.
Lekári UNLP neodporúčajú užívanie ivermektínu. „Neodporúčam užívanie akéhokoľvek lieku bez odporúčania a kontroly lekára,“ hovorí primár Kliniky infektológie a cestovnej medicíny MUDr. Martin Novotný. „V prípade ivermektínu máme na trhu aj veterinárne prípravky rôznej sily a spôsobu užívania. V praxi sme zaznamenali užívanie kvapiek na vonkajšie použitie na liečbu operencov, ktoré pacienti užívali perorálne. O konských pastách ani nehovoriac. Na základe laického užívania môže veľmi rýchlo dôjsť k predávkovaniu ivermektínom,“ dodáva Novotný.

Okrem poškodenia pečene má užívanie ivermektínu aj závažné neurologické účinky. „Príznaky majú rôzny stupeň závažnosti, od únavy, cez ľahšiu malátnosť, až po agresivitu a poruchy vedomia,“ konštatuje toxikológ Varga.
Odborníci UNLP zdôrazňujú, že ivermektín nie je liekom na COVID-19. „Nie je a nebude. Žiadne odborné štúdie to nepotvrdili. Pôvodné indície, žeby mohol byť nápomocný, boli vyvrátené. Potvrdzuje to aj naša prax, ktorá ukazuje, že opakovane prijímame na hospitalizáciu pacientov, ktorí užívali ivermektín a nezriedka skončili na umelej pľúcnej ventilácii. Aj u nášho ivermektínomintoxikovaného pacienta došlo k rozvoju vážneho covidového zápalu pľúc, ktorý si sám osebe vyžaduje hospitalizáciu. Takto sme museli pacienta hospitalizovať pre intoxikáciu,“ uzatvára infektológ Novotný.