Ilustračná foto - personál

Liečbu monoklonálnymi protilátkami sme ukončili

zakaz _ monoklonalne latky_ilustracne foto

Na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR pristúpila UNLP Košice k ukončeniu liečbu monoklonálnymi protilátkami na svojich pracoviskách.
Ide o kombinácie bamlanivimab/etesivimab a casirivimab/indevimab. MZSR rozhodnutie odôvodňuje tým, že vyššie uvedené monoklonálne protilátky majú výrazne zníženú účinnosť voči variantu omikron vírusu SARS-CoV-2, čo potvrdzujú aj výrobcovia týchto liečív. Pri aktuálnej epidemiologickej situácii s prevahou variantu Omikron tieto monoklonálne protilátky nezabezpečujú požadovanú klinickú účinnosť.