Ilustračná foto - personál

Lôžka s umelou pľúcnou ventiláciou sú v UNLP obsadené na 100%

Oddelenie anesteziólogie a intenzívnej mediciny na Rastislavovej ul.

Obmedzujeme poskytovanie zdravotnej starostlivosti na pracovisku na Tr. SNP

V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice je momentálne hospitalizovaných už 271 pacientov s ochorením COVID-19. „Ostáva nám posledných 19 voľných lôžok. Lôžka s umelou pľúcnou ventiláciou sú obsadené na 100%, máme na nich hospitalizovaných 15 pacientov. V tejto chvíli sme už museli obmedziť aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti na pracovisku na Tr. SNP, aj tu už môžeme poskytovať len akútnu a urgentnú zdravotnú starostlivosť pre necovidových pacientov,“ uviedol generálny riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ján Slávik, MBA.

Pracovisko na Rastislavovej ulici tzv. červená nemocnica slúži už niekoľko týždňov výlučne pre covidových pacientov. Ich vekový priemer je 60 rokov. „Na umelej pľúcnej ventilácii máme aj mladších pacientov, väčšina má od 45 – 60 rokov, ale v kritickom stave sú aj 23 či 30roční pacienti,“ dodáva výkonný riaditeľ UNLP Košice pre liečebno-preventívnu starostlivosť MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD. „80% pacientov nie je očkovaných, na umelej pľúcnej ventilácii sme doposiaľ mali len jedného plne očkovaného pacienta,“ dodáva Ľ. Beňa.