Ilustračná foto - personál

Mamografie a sonografie prsníkov sa ženy nemusia obávať

Október už dámy niekoľko rokov nazývajú aj PINK OKTÓBER – RUŽOVÝ OKTÓBER. Počas tohto krásneho jesenného mesiaca neraz počujeme kampaňové heslo NIE RAKOVINE PRSNÍKA. „Práve rakovina prsníka  je najčastejším zhubným nádorovým ochorením žien na Slovensku. Odporúčam ženám, aby nezanedbávali prevenciu a vyšetrenie. Pokojne už aj vo veku 20 rokov. Rovnako by prevenciu nemali podceňovať ženy, u ktorých niekto v rodine mal rakovinu prsníka,“ hovorí MUDr. Vladimír Kraus z Gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia UNLP Košice.

Základná prevencia rakoviny prsníka u žien má byť v prvom rade realizovaná samovyšetrením prsníkov.  „Ideálne je tejto prevencii venovať pár minút, najlepšie krátko po skončení menštruácie,“ dodáva gynekológ. Ak žena spozoruje akékoľvek zmeny, netreba váhať vyhľadať lekára.

Kedy SONOGRAF (USG vyšetrenie) prsníkov? Kedy MAMOGRAF?

Ženy majú nárok na bezplatnú preventívnu prehliadku u gynekológa raz ročne. Na základe jeho odporúčania, prípadne aj od všeobecného lekára (indikujúci lekár) sa realizuje zobrazovacie vyšetrenie prsníkov na špecializovanom pracovisku. V UNLP je ním Mamodiagnostické pracovisko (Nová nemocnica, Tr. SNP 1), ktoré je súčasťou Kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód, toto pracovisko poskytuje svojím pacientkam komplexnú diagnostiku prsníka – mamografiu, ultrazvuk, v prípade potreby aj intervenčné zákroky na prsníkoch. 

U žien vo veku od 18 – 39 rokov spočíva prevencia v USG vyšetrení prsníkov. Hovoríme mu aj sonograf. „Pre mladé ženy je vhodnejšie ako mamografia, pretože prsník je v mladom veku veľmi žľaznatý a možné zmeny sú lepšie viditeľné sonografom. Ženy by ho mali absolvovať raz za dva roky. V prípade patologického nálezu na prsníkoch sa vyšetrenia realizujú podľa klinickej potreby aj v častejších intervaloch. Pri USG vyšetreniach vieme odhaliť patologické nálezy               v oblasti prsníkov – cysty, zápalové zmeny,  prípadne tumory či už benígne alebo malígne,“ vysvetľuje MUDr. Dana Kozáková, zástupkyňa prednostu Kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód UNLP Košice, Tr. SNP 1.  

Prevencia u žien vo veku od 40 – 69 rokov spočíva v mamografickom vyšetrení, každá žena by ho mala absolvovať raz za dva roky. Častejšie preventívne vyšetrenia sa odporúčajú len vo vybraných prípadoch po indikácií ošetrujúcim lekárom. „Mamografia je vyšetrovacia metóda, pri ktorej sa využíva röntgenové žiarenie na vytvorenie obrazu prsníkov. Na základe toho je možné rozlíšiť v tkanive prsníka prípadné  patologické zmeny. Vieme odhaliť aj niekoľko milimetrový nádor už v jeho počiatočnom štádiu. Vyšetrenie sa vykonáva, aby sme vylúčili nádorové útvary, mikrokalcifikácie a iné patiomorfologické zmeny prsníkov,“ hovorí rádiologička.

Podozrivý nález sa okamžite rieši

„Ak sa zistí po vyšetreniach podozrivý nález, následne sa vykonáva CCB – core cut biopsia  z útvaru pod USG kontrolou alebo stereotaxiou, pričom sa bioptickou ihlou odoberá niekoľko vzoriek z  podozrivého útvaru, ktoré sa vyhodnocujú na oddelení patológie. „Pri pozitívnom výsledku je pacientka odoslaná na onko-poradňu, kde sa stanoví ďalší postup – operácia, prípadne ďalšia onkologická liečba,“ pokračuje MUDr. Kozáková.

Prevencia je dôležitá na zachytenie malígnych nádorov prsníkov v ich začiatkoch a tiež pre účinnú liečbu. Včasné zachytenie rakoviny prsníka zvyšuje šancu na vyliečenie až u 90% pacientok. Každoročne na Slovensku pribúda viac ako 2000 nových pacientok s touto diagnózou.

OBJEDNAŤ SA NA VYŠETRENIE PRSNÍKOV:  055 640 4212

Mamodiagnostické pracovisko sa nachádza v UNLP Košice, Trieda SNP 1 v podnoží monobloku na II. poschodí, priamy vstup z polikliniky UNLP.

 

Priebeh vyšetrenia

Mamografické vyšetrenie sa realizuje v stoji, pričom zdravotnícky personál je v neustálom kontakte so ženou počas celej doby vyšetrenia. Každý prsník je vyšetrený v dvoch projekciách – zobrazeniach, pričom je nevyhnutná jeho kompresia – stlačenie. Práve tento moment je pri mamografickom vyšetrení zdrojom nepríjemných pocitov, vyšetrenie však nie je bolestivé, trvá veľmi krátko. Stlačenie prsníka je nevyhnutné pre získanie kvalitných snímok. Mamografické vyšetrenie môže byť doplnené ultrazvukovým – sonografickým vyšetrením. Čakacia doba na vyšetrenie je cca 2 – 3  mesiace.

Pri USG vyšetrení sa vyšetruje prsník celkovo – po aplikácii vyšetrovacieho gélu na prsníky sa ultrazvukovou sondou vyšetruje žľaza samotného prsníka, tuk, väzivo, hrúbka kože a taktiež sa vyšetruje oblasť podpazušia, kde sa vyhľadávajú prípadné zväčšené lymfatické uzliny. Ide o bezbolestné vyšetrenie, ktoré trvá približne 15 minút.

Pri mamografii ide o rtg vyšetrenie s použitím ionizujúceho žiarenia  vo veľmi nízkych  dávkach,  robia sa 4 snímky, dve na každý prsník v špeciálnych projekciách. Prsník sa musí dostatočne stlačiť komprimačnou doskou, aby bola výsledná  snímka dobre hodnotiteľná. Toto vyšetrenie  na našom pracovisku vykonávame tak, aby bolo pre pacientku čo najviac komfortné.