Ilustračná foto - personál

Medzinárodný deň lekárov. ĎAKUJEME.

Vážené kolegyne, kolegovia,

ďakujem Vám za ďalší rok spolupráce. Boli to mesiace konštruktívne, naplnené prácou pre našich pacientov. Tohtoročný Medzinárodný deň lekárov si na Slovensku pripomíname v rušných chvíľach, ktoré nám prinesú nový vládny program.

Želám nám všetkým, aby bol v oblasti zdravotníctva vizionársky, aby priniesol rozvoj a zlepšovanie podmienok pre našu nemocnicu v prospech pacientov, zamestnancov a celého slovenského zdravotníctva.

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH, riaditeľ UNLP Košice