Ilustračná foto - personál

Medzinárodný deň sestier – 12. máj

Milé kolegyne, kolegovia,

rozvoj profesionálneho ošetrovateľstva úzko súvisel s vojnami, rozvojom medicíny a vznikom prvých nemocníc. Kým v minulosti bolo náplňou zdravotníckych pracovníkov opatrovanie a zabezpečovanie základnej hygieny pacientov, postupne sa zlepšovali podmienky v nemocniciach a začalo sa systematické vzdelávanie. Samostatný vedný odbor – ošetrovateľstvo, sa rozvinul do vtedy nepredstaviteľnej podoby. Táto práca bola vždy úzko spojená s takými vlastnosťami ako sú zodpovednosť, trpezlivosť, vytrvalosť a slušnosť.
V roku, keď si pripomíname 100. výročie vzniku našej nemocnice, si dovolíme povedať, že sme vďační, že pozícia sestry sa transformovala z asistenčného postavenia na postavenie samostatné a vysokošpecializované, že práve sestry sú dôležitým článkom v reťazci poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Milé sestry,

ďakujeme, že dennodenne s obrovským nasadením prijímate výzvu, ktorá v sebe skrýva oddanosť a profesionalitu v starostlivosti o tých, ktorí potrebujú pomoc. Prajeme vám, aby ste pri výkone vášho povolania, častokrát aj napriek psychickej a fyzickej vyčerpanosti, vždy našli motív, ktorý vás aktivizuje a ktorý vás zásobuje dostatočným množstvom energie potrebnej pre uspokojovanie potrieb našich pacientov.

Prajeme nám všetkým, aby sme jeden v druhom videli najmä človeka, aby aj napriek našej názorovej odlišnosti medzi nami prevládali ľudskosť a empatia, aby práca sestry dnešnej doby bola spájaná so slovami ochota, súcit a pochopenie.
Náš rešpekt a uznanie patrí aj pôrodným asistentkám, rádiologickým technikom, farmaceutickým laborantom, zdravotníckym laborantom, nutričným terapeutom, fyzioterapeutom, masérom, zdravotníckym záchranárom, praktickým sestrám-asistentom, sanitárom, pomocným pracovníkom v zdravotníctve a všetkým zdravotníkom i nezdravotníkom v našej nemocnici, ktorí sú nevyhnutnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti.

S úctou,


MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH, riaditeľ UNLP Košice

PhDr. Alena Kellnerová, MPH, námestníčka Úseku ošetrovateľstva UNLP Košice