Ilustračná foto - personál

Medzinárodný deň sestier v UNLP

Medzinárodný deň sestier bol v našej nemocnici tento rok výnimočný. Drobné darčeky, radosť, poďakovanie.
„Ďakujeme sestrám, pôrodným asistentkám a všetkým zdravotníckym pracovníkom. Uplynulý rok patril k najťažším, aké sme v našej práci zažili. Bol plný nesmierne náročnej práce a vypätých situácií, ťažkých ľudských emócií, ale aj pokory a vzájomného rešpektu. Ďakujeme Vám za vzájomnú spoluprácu, obetavosť, snahu, energiu, silu, lásku a úctu, ktorú vkladáte do každodennej práce.“ Rada riaditeľov UNLP Košice

Ako rok 2020, spojený s pandémiou koronavírusu, ovplyvnil prácu v nemocnici? Aký bol z pohľadu sestier a zdravotníckeho personálu, vysvetľuje Mgr. Lucia Boháčová, vedúca Odboru ošetrovateľstva UNLP Košice. „Pandémia nám pripravila situácie, na ktoré nikto z nás nebol pripravený a hlavne, tie situácie boli nepredvídateľné. Na druhej strane nás aj mnohému naučil. Ako ešte lepšie zvládať náročné situácie, vedieť sa rýchlejšie rozhodovať, prispôsobiť sa a podobne. Rok 2020 hodnotím ako náročný po fyzickej stránke, ale najmä po psychickej.“

Čo bolo najťažšie zvládnuť v tomto období? „Z môjho pohľadu to bolo prioritne zabezpečiť pacientom kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť za každých podmienok, tým pádom zabezpečiť dostatok personálu v rámci vlastných kapacít UNLP Košice na pracoviskách, pričom ani nás zdravotníkov neobišla nákaza COVID-19, prípadne karanténa kvôli tejto chorobe. Týkalo sa to nielen reprofilizovaných covid pracovísk, ale aj tzv. bielej nemocnice na Triede SNP 1. Pre personál pri lôžku to bol určite obrovský nápor pacientov a psychická záťaž, mnohé kolegyne a kolegovia citlivo znášali ťažké stavy covid pozitívnych pacientov, dennodenné úmrtia pacientov a rovnako aj riziko nákazy, ktorému sa mnohí, žiaľ, nevyhli. Na dennej báze sme riešili náročné situácie v celej nemocnice. Všetkým sestrám, pôrodným asistentkám, laborantom, fyzioterapeutom, masérom, zdravotníckym asistentom, sanitárom a pomocným pracovníkom v zdravotníctve sa chcem zvlášť poďakovať za ich ochotu, spoluprácu, snahu, entuziazmus a chuť zvládnuť ťažké obdobie v našom rezorte, ktoré pevne verím, sme spoločnými silami úspešne zvládli.“

Hoci pandémia spojená s vírusom Sars-CoV-2 obmedzila poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti, na Rastislavovej ulici v COVID zóne sa zdravotníci v roku 2020 postarali o viac než 16.600 hospitalizovaných pacientov. Na Tr. SNP 1 za rovnaké obdobie poskytli zdravotnú starostlivosť takmer 20.000 pacientom. To všetko v situácii, keď vyše 400 zdravotných sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov vlani prekonalo ochorenie COVID-19, alebo strávili niekoľko týždňov v karanténe.