Ilustračná foto - personál

Medzinárodný deň sestier

Vážené kolegyne, kolegovia,

12. mája si pripomíname Medzinárodný deň sestier, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

V súčasnosti zaznamenávame intenzívny rozvoj vo všetkých oblastiach sveta. Inovácie, technologický pokrok, implementácia nových vedeckých postupov a neustále sa zvyšujúce požiadavky na poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti o pacientov, sú silnými determinantmi pracovného výkonu a prinášajú vysoké nároky na sestry a ostatný zdravotnícky personál. Práca v sťažených pracovných podmienkach a v nočných službách vedie často k psychickej a fyzickej vyčerpanosti, stresu až vyhoreniu. Trpíme globálnou krízou – nedostatkom sestier. Táto hrozba však môže byť pre nás všetkých výzvou!

Obsahová náplň profesie sestry sa rokmi zmenila. Odborná kvalifikácia, kompetencie, zodpovednosť, všeobecný rozhľad i právne povedomie spôsobili, že zo sestry ako „lekárovho pomocníka“ je dnes partner. Sestra má nezastupiteľnú úlohu v systéme slovenského zdravotníctva, v manažmente ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta, v prevencii a ochrane zdravia ľudí.

Milé kolegyne, kolegovia,

vážime si Vaše odriekanie, sebazapretie, prebdené noci i ochotu obetovať sa pre druhých. Ste to Vy, kto zostáva s pacientom pri lôžku, ste to Vy, kto má dlhodobý kontakt s ťažko chorým, či nevyliečiteľne chorým pacientom. Vykonávate zmysluplnú, ušľachtilú, no náročnú prácu. Vieme, že Vám chýba spoločenské uznanie a adekvátne ohodnotenie. Vedzte, že robíme všetko pre to, aby ste pracovali v lepších pracovných podmienkach, v lepšom prostredí, aby k Vám na pracoviská neustále pribúdali noví kolegovia – nové posily do tímu. Ďakujeme za Vašu profesionalitu, odhodlanie, veľkorysosť, vľúdnosť, láskavé slová a úsmev.

Do ďalších dní Vám prajeme veľa sily, radosti a entuziazmu!

Svoje hlboké a úprimné poďakovanie vyslovujeme aj pôrodným asistentkám, rádiologickým technikom, farmaceutickým laborantom, zdravotníckym laborantom, nutričným terapeutom, fyzioterapeutom, masérom, zdravotníckym záchranárom, praktickým sestrám/asistentom, sanitárom i pomocným pracovníkom v zdravotníctve a všetkým zdravotníkom i nezdravotníkom, ktorí sú súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti.

S úctou,

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH, riaditeľ UNLP Košice
PhDr. Alena Kellnerová, MPH, námestníčka Úseku ošetrovateľstva UNLP Košice