Ilustračná foto - personál

Medzinárodný deň sklerózy multiplex

SAV prináša do monitoringu účinnosti liečby pacientov s roztrúsenou sklerózou REVOLÚCIU. Spolupracuje na tom aj Neurologická klinika UNLP a LF UPJŠ pod vedením profesorky Zuzany Gdovinovej, spolu s tímom profesorky Jarmily Szilasiovej, zástupkyne prednostky kliniky pre školstvo.

Na Slovensku žije so sklerózou multiplex (SM) približne  8.000 – 9.000 pacientov. Najväčší nárast ochorenia pozorujú odborníci vo vekovej skupine po skončení puberty. Nárast počtu nových prípadov súvisí so zmenou ľudského imunitného systému, ktorý je vystavený mnohým škodlivým environmentálnym faktorom. Roztrúsená skleróza sa začína, keď dôjde k súhre viacerých rizikových faktorov, ktoré spustia určitý typ abnormálnej imunitnej reakcie. Bunky vlastnej imunity začnú pôsobiť proti niektorým molekulám v mozgu a mieche, napádajú ich a poškodzujú, akoby išlo o cudzie tkanivá. SM je najčastejšia neúrazová neurologická choroba, ktorá vedie k invalidite.

Prečo k tomu dochádza?

Vysvetlila v rozhovore pre Korzár prof. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD. zástupkyňa prednostky Neurologickej kliniky UNLP a LF UPJŠ Košice:

– Faktory, ktoré ochorenie spúšťajú, sú časté opakujúce sa vírusové infekcie dýchacích ciest, nedostatok slnka a vitamínu D v tele, obezita, fajčenie cigariet, nedostatok pohybu, nadmerne slaná potrava, narušenie obsahu a rovnováhy mikróbov v čreve. Podstata choroby je imunitne podmienený zápal v nervovom systéme, ktorý sa vyskytuje v mnohopočetných ložiskách, s typickou stratou obalov nervových vlákien (myelínu). Ložiská sú „roztrúsené“ po celom mozgu a mieche, z toho názov roztrúsená skleróza. Súčasne dochádza v ložiskách zápalu k strate poškodených nervových buniek v mozgu a mieche, ktoré bez svojho ochranného myelínu zanikajú a ich funkcia sa stráca. Keďže ide o „útok“ vlastných imunitných buniek proti vlastným tkanivám, patrí roztrúsená skleróza medzi autoimunitné ochorenia.

S akými príznakmi za vami najčastejšie pacienti chodia, ako sa u nich toto ochorenie prejavuje?

– Začiatok choroby môže byť úplne nenápadný, ale aj s veľmi vážnymi príznakmi. Najčastejšie je zápalom poškodený zrakový nerv, kedy si pacient sťažuje na rozmazané videnie na jednom oku, tento stav trvá niekoľko dní. Druhý najčastejší príznak je spojený s ložiskovým zápalom miechy, ktorý sa prejavuje mravenčením, tŕpnutím, zmenenou citlivosťou na tele a končatinách, prípadne aj častým nutkaním na močenie. Tretím častým začiatkom choroby môže byť porucha rovnováhy, hybnosti svalov oka s dvojitým videním, nerovnováha, porucha výslovnosti, necitlivosť tváre alebo jazyka.

Všetky prejavy choroby súvisia s lokalitou v nervovom systéme, kde sa vytvoria drobné ložiská zápalu (4 až 9 milimetrov), a ktoré dráhy postihnú, napríklad zrakovú, dráhu pre citlivosť, alebo hybnosť a rovnováhu. Neskôr sa objavia v prvých príznakoch ďalšie, prejavia sa ako iné ťažkosti, ide o nový klinický atak. Postupom choroby sa „nabaľujú“ na seba všetky symptómy, po niekoľkých rokoch môže mať pacient poruchy zraku, hybnosti, citlivosti, pozornosti, poruchy ovládania močenia, chronickú únavu.

Rozhovor s profesorkou Szilasiovou si môžete prečítať celý tu: https://kosice.korzar.sme.sk/c/23174161/neurologicka-o-skleroze-multiplex-spusta-ju-aj-nedostatok-slnka-ci-velmi-slana-strava.html

SM sa diagnostikuje včas

SM má od začiatku veľmi jasné príznaky, preto sa postihnutý človek dostáva do rúk odborníkov pri tomto ochorení včas. Neurológovia sú v tejto oblasti podľa profesorky Szilásiovej veľmi dobre edukovaní. Akonáhle je podozrenie na diagnózu SM, resp. potvrdí sa, odosielajú svojich pacientov do špecializovaných ambulancií – SM centier. Tu sa im už ďalej venujú lekári a sestry so zameraním na tzv. demyelinizačné ochorenia, kam patrí aj roztrúsená skleróza.

Ochorenie má u pacientov rôzny priebeh. Väčšina však môže, hoci s určitými obmedzeniami, pokračovať v bežnom živote aj mnoho rokov po prepuknutí choroby. Rozhoduje efektivita liečby, ktorá navodzuje zastavenie zápalového procesu. „Nie všetci však majú „optimálnu odpoveď“ na liečbu, choroba ich obmedzuje. Niektorí musia zmeniť zamestnanie, sú invalidizovaní, choroba im bráni vykonávať sústavnú prácu. S tým súvisia aj problémy v denných aktivitách v domácnosti a obmedzenie sociálnych aktivít,“ konštatuje profesorka.

Ženy versus muži a SM

SM postihuje viac žien ako mužov, muži však majú v porovnaní so ženami  horší priebeh choroby, určité odlišnosti v klinických prejavoch a tiež o čosi horšiu prognózu.

„Žien a mužov s roztrúsenou sklerózou je tri ku jednej. Je to spôsobené pravdepodobne odlišným hormonálnym vybavením žien, odlišnou schopnosťou príjmu a spracovania vitamínu D, odlišnou intenzitou zápalových reakcií a tiež distribúciou tuku v tele a vyšším sklonom k obezite. Tukové tkanivo a imunitne podmienený zápal spolu úzko súvisia. V USA bolo dokázané, že epidémia obezity u žien v pubertálnom období, s BMI vyšším ako 30, súvisela s nárastom novodiagnostikovaných pacientov so SM,“ konštatuje prof. Szilasiová.

SM vieme spomaliť, ale nie definitívne vyliečiť

V súčasnosti nie je na svete známa terapia, ktorá by roztrúsenú sklerózu definitívne vyliečila a zvrátila všetky prejavy choroby. Na Slovensku však máme dostupné všetky najnovšie a najúčinnejšie lieky, ktoré v indikovaných prípadoch uhrádzajú zdravotné poisťovne.

Aj podľa Norberta Žilku, riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV, je liečba SM na Slovensku porovnateľná so svetom. Pre DENNIKN uviedol: „K dispozícii je kompletná paleta terapeutík. Všetky novinky k nám prichádzajú včas. Je to hlavne vďaka veľmi dobre organizovanej sieti 13 centier pre roztrúsenú sklerózu. Famózne sa s nimi spolupracuje. Neurologická komunita na Slovensku prináša najnovšie diagnostické metódy a pacienti majú k dispozícii lieky, ktoré sa schválili len pred pár mesiacmi. Klobúk dole, aký benefit pre spoločnosť prinášajú.“

SAV prináša do monitoringu účinnosti liečby pacientov s roztrúsenou sklerózou REVOLÚCIU

SAV začala pred štyrmi rokmi aktívne spolupracovať s Neurologickou klinikou LF UK Bratislava a UNB. V Neuroimunologickom ústave sa začali venovať roztrúsenej skleróze, „keďže v strednej Európe sme boli jediní, kto ovládal technológiu na meranie bielkovín z mozgu v krvi. Povedali sme si, že do toho pôjdeme, hoci predtým bolo naše pracovisko zamerané predovšetkým na výskum Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby. Neskôr sa k nám pridalo aj pracovisko košickej neurológie profesorky Zuzany Gdovinovej, kde spolupracujeme s tímom profesorky Jarmily Szilasiovej,“ doplnil riaditeľ ústavu.

Za štyri roky zanalyzovali 1 400 vzoriek od pacientov s roztrúsenou sklerózou. Cieľ bol jednoduchý – nájsť spôsob, ako odčítať terapeutickú účinnosť.  Viac si o možnostiach vyšetrenia, ktoré nateraz hradí ZP UNION, ale vedú sa intenzívne rokovania aj s ďalšími dvoma poisťovňami, prečítajte tu: https://dennikn.sk/3392533/prinasame-revoluciu-do-monitoringu-ucinnosti-liecby-pacientov-s-roztrusenou-sklerozou-vravi-vedec-z-sav/