Ilustračná foto - personál

Mgr. Nataša Seligová, sestra gastroenterologickej ambulancie I. internej kliniky našej nemocnice, je nominovaná na ocenenie „Moja sestra“ 2021

Mgr. Nataša Seligová, sestra gastroenterologickej ambulancie I. Internej kliniky našej nemocnice, je nominovaná na ocenenie „Moja sestra“ 2021.

„Sestra je mostom medzi pacientom a lekárom, pacientova bútľavá vŕba a jeho psychológ.“

Nataša Seligová pracuje v našej nemocnici už štrnásť rokov, siedmy rok na gastroenterologickej ambulancii I. internej kliniky. Na ocenenie „Moja sestra“ ju nominovalo Občianske združenie Slovak Crohn Club, v ktorom sa aktívne angažuje. Anketu každoročne vyhlasuje Asociácia na ochranu práv pacientov SR.

Cena „Môj lekár“ a „Moja sestra“ je ocenením vyjadrujúcim charakter starostlivosti, založenej na odbornosti, humanite, ľudskosti a pomoci pacientskym organizáciám a pacientom pri liečbe, vzdelávaní, vyrovnávaní sa s ich ochorením. AOPP udeľuje ocenenie v dvoch kategóriách pre jednotlivé povolania. „Môj lekár“ a „Moja sestra“ na základe výberu odbornej poroty, ktorú menuje predsedníctvo AOPP.(zdroj. AOPP)

Ako dlho pracujete v našej nemocnici, Nataša?

Ako sestra pracujem v nemocnici 14 rokov, na gastroenterologickej ambulancii I. internej kliniky od roku 2014.

Čo vás na vašej práci baví, prečo máte rada svoju prácu?

Práca v zdravotníctve má lákala už od detstva a milujem ju celým srdcom. Nikdy som neľutovala, že som tam, kde som a neustále ma baví dopĺňať si vedomosti v odbore. K svojej práci pristupujem s láskou, lebo vidím zmysel v pomoci druhým.

V práci sa cítim najlepšie vtedy, keď viem, že pacient je spokojný, pokojný, všetkému rozumie a na konci vám povie – ďakujem.

V našom centre pre biologickú liečbu nešpecifických ochorení čriev sa veľmi často stretáva-me prevažne s mladými ľuďmi, ktorých život sa vplyvom vážnej choroby od základu zmení.
Ochorenie je závažne, celoživotné, ale liečiteľné.

Naša liečba vracia študentov do škôl a mladých ľudí do zamestnania. Biologická liečba umožní, aby si mladí ľudia mohli zakladať rodiny a ženy rodiť. Keď vidím radosť v očiach pacienta pri zlepšujúcom sa zdravotnom stave, aj môj svet je krajší.

Ktoré vlastnosti považujete za dôležité, kľúčové u sestry? Čím musí byť vyzbrojená, aby bola schopná zvládať takú psychicky náročnú prácu?

Vo svojej práci považujem za veľmi dôležité mať schopnosť vychádzať z potrieb chorého, pochopiť jeho problémy a zabezpečiť mu pocit istoty. Sestra by mala zvládnuť prvky profesionálnej komunikácie, musí byť odborne spôsobilá a mať zmysel pre službu verejnosti.

Každá práca a povolanie, kde sa človek dostáva do kontaktu s ľuďmi, je náročná. Niekedy sa stretávame so situáciami, ktoré sa nás dotknú, ale my sa aj napriek tomu musíme zachovať profesionálne a byť oporou pre našich pacientov. Som mostom medzi pacientom a lekárom.
Som pacientova bútľavá vŕba a pacientov psychológ.

Ako sa zmenila Vaša práca, aj vo vzťahu k pacientom, počas pandémie?

Aktuálna epidemiologická situácia sťažuje prácu všetkým zdravotníkom. Spočiatku sme mali veľmi málo informácií, ako im radiť a ako postupovať. Prišli sme do kontaktu s novou chorobou, ktorá tu ešte nikdy nebola. Postupne sme dostávali informácie a následne sme ich aplikovali do praxe. Na začiatku pandémie sme sa stali doslova telefonistkami. Každý pacient volal, informoval sa čo robiť a ako postupovať ďalej. V spolupráci s lekármi sme riešili dennodenné telefonické konzultácie ohľadom podávania biologickej liečby. Pacienti sa báli prísť, ale vďaka telefonickému kontaktu sme dokázali mnohé otázky vyriešiť aj po telefóne.

V liečbe sme počas pandémie pokračovali, aby sa stavy pacientom nezhoršili. Objednávkový systém sme nastavili tak, aby sme dodržali hygienicko-epidemiologický režim a zároveň, aby bola zabezpečená biologická liečba všetkým pacientom.

Čo by ste povedali mladým dievčatám, možno aj žiakom posledných ročníkov základných škôl, aby ste ich motivovali k povolaniu sestry?

Čo odkázať mladým? Príďte medzi nás! Hoci je práca sestry ťažká a dnes spoločensky málo docenená, nič sa nevyrovná pocitu, keď vám ďakuje uzdravený a šťastný pacient.

Mgr. Natašu Seligovú môžeme v ankete „Moja sestra“ podporiť svojim hlasom do 15. novembra 2021.

Hlasujte s nami online za našu sestru, Natašu!

Ako na to?

1. Choď na web AOPP –

https://aopp.sk/ocenenie-moj-lekar-moja-sestra?fbclid=IwAR1BPthyJxck6saJhHFQ7AGOgz16pQ6yGsGnTfwnH2k-jW9g_W039BBBurM

2. Nájdi Mgr. Natašu Seligovú v sekcii Ocenenie Moja sestra – hlasovanie

3. Stlač zelené tlačidlo Pošli hlas

4. Systém ti odpovie červeným nápisom Už ste hlasovali

Ďakujeme, že s nami podporujete našich zamestnancov a tým aj našu nemocnicu pri budovaní pozitívneho obrazu v očiach širokej verejnosti.