Ilustračná foto - personál

Mladé tváre v košickej neurochirurgii nie sú ojedinelé

Medzi neurochirurgami v našej nemocnici je veľa mladých tvárí, prinášajú do operatívy moderné novinky, z ktorých má najväčší benefit práve pacient.

Tváre mnohých lekárov – operatérov spoznáme, až keď si po operácii dajú dole rúško. Aj preto vyvolala pred časom prekvapenie a záujem verejnosti neurochirurgička Veronika Magočová z našej Neurochirurgickej kliniky na Tr. SNP. Bola hlavnou operatérkou v tíme, ktorý ako prvý na Slovensku vykonal hlbokú mozgovú stimuláciu u pacienta s Parkinsonovou chorobou, tzv. bezrámovou metódou, ktorá je pohodlnejšia a šetrnejšia pre pacienta.

Už pri operačnom stole, napriek rúškam na tvárach, bolo jasné, že jednu z náročnejších operácií mozgu, za asistencie kolegu z Fakultnej nemocnice v Olomouci, realizuje žena. Prekvapenie však nastalo, keď sa tím lekárov objavil po operácii pred novinármi. Mladú tvár pri tak náročnom výkone asi nikto nečakal. Nebola pritom jediná, viacerí kolegovia z našej neurochirurgie, ale aj Neurologickej kliniky patria k mladej  generácii lekárov.

Jediným kritériom je benefit pacienta

MUDr. Veronika Magočová ukončila štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ pred necelými 4 rokmi. Vďaka prístupu prednostu Neurochirurgickej kliniky, ktorý pravidelne dopĺňa svoj tím o mladú generáciu lekárov, dostala možnosť pôsobiť na jednom z najnáročnejších medicínskych pracovísk na Slovensku a realizovať zložité operačné výkony. „Pokiaľ ide o špecializáciu, každý lekár si musí nejakú vybrať a venovať sa jej. Najlepšie je, keď sa tomu venuje od mlada. Najšikovanejších z najmladších podporujeme v tom, aby sa tieto veci naučili tam, kde majú najvyššiu úroveň, to je napr. v USA alebo na kurzoch, ktoré sú veľmi náročné a dôležité,“ vysvetľuje prednosta doc. MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD., MBA.

Podľa neho je veľkým šťastím a prínosom, že má v neurochirurgickom tíme takých mladých ľudí, ako je doktorka Magočová. „Mladí kolegovia vedia robiť výkony na vysokej úrovni, preto stojí za to ich podporovať. Najväčší benefit má z toho pacient, ktorému pomôžu  a potom samozrejme klinika. Najdôležitejšie pravidlo – ktoré platí u nás pri operácii, je, aby sa mal pacient lepšie. Žiadne iné neexistuje,“ hovorí prednosta.

Tomu sa podriaďuje výber lekárov, operatérov. „Je dôležité, aby bol mladý lekár šikovný a zručný, veľmi múdry a zároveň musí mať schopnosť učiť sa čo najrýchlejšie. Pri pacientovi sa to nedá “obkecať“. Buď to operatér vie urobiť dobre a pacient sa má potom dobre, alebo nie. Medicínske úkony, ktorým sa venujeme na neurochirurgii,  sú veľmi náročné,“ dodáva docent Kaťuch.

Kvalitu neurochirurgického tímu v Košiciach si mimoriadne váži a oceňuje aj samotná mladá lekárka. Vďaka talentu, usilovnosti a doslova vášni k medicíne a mozgu, si mohla svoje budúce pracovisko vyberať aj v zahraničí. Uprednostnila však Košice.

Ako sa Veronika dostala k najnovšej operačnej metóde?

Informácie získavala mladá lekárka z odborných neurochirurgických časopisov, v ktorých sa spomínala bezrámová hlboká mozgová stimulácia. „Cielene som hľadala centrá, kde by bolo možné naučiť sa to, a najviac ma oslovil Olomouc,“ uviedla v interview, ktoré poskytla pre Zdravotnícke noviny.

Práve Olomouc patrí medzi prvé pracoviská v Európe, ktoré s touto metódou začali. Docent MUDr. David Krahulík, PhD. z Fakultnej nemocnice v Olomouci bol voči našim neurochirurgom od začiatku veľmi ústretový a hneď im poslal dátumy, kedy plánuje bezrámovú DBS (DBS – deep brain stimulation).  Veronika si všetko dopredu naštudovala, prečítala jeho články,  v ktorých porovnáva rámovú a bezrámovú metódu. Už počas štúdia medicíny absolvovala stáže na viacerých neurochirurgických klinikách v zahraničí, takže vedela, že všetku dostupnú literatúru si vždy musí vopred a podrobne naštudovať.

V Olomouci dostala v máji, spolu s kolegami MUDr. Auréliou Kollovou, PhD., a MUDr. Kamilom Knorovským, možnosť zúčastniť sa na dvoch operačných výkonoch. V UNLP realizovali prvú DBS o pol roka nato. „Mali sme indikovaných pacientov a s našimi neurológmi sme boli dohodnutí tak, že keď budeme pripravení s bezrámovou metódou začať, môžeme do toho ísť.“ Na prvých dvoch operáciách sa zúčastnil aj doc. Krahulík z Olomouca.

Čo uviedla pre Zdravotnícke noviny o DBS? 

Ktorú fázu samotného operačného považuje MUDr. Magočová pri bezrámovej DBS za najzložitejšiu? „Presne tú, keď neurológ testuje elektródy. Manuálne vtedy nič nerobím, len sledujem neurológa. Čakám na jeho úsmev, a kým ho nevidím, som v napätí. Zároveň sa táto fáza spája aj s tou najlepšou, len čo neurológ začne testovať pacienta, efekt operácie a zlepšenie symptómov je viditeľný už na operačnej sále.“

Najbližším cieľom do budúcnosti je pre Veroniku osloviť aj psychiatrov, nájsť spoločnú cestu a ukázať im, aký efekt má bezrámová DBS u neurologických pacientov a aké možnosti predstavujú pre psychiatrických pacientov. „Aj v USA prebiehajú tieto štúdie, to by som chcela počas mojej stáže vidieť, aby som sa vrátila s tým, že viem, čo im môžeme ponúknuť, aké sú tam riziká, prípadne nežiaduce účinky.“ Celý rozhovor s Veronikou Magočovou si prečítajte v Zdravotníckych novinách.

Pozrite si video z prvej bezrámovej DBS, ktorú na Slovensku realizovali lekári UNLP Košice.

Celý článok o revolučnej metóde v operácii a liečbe parkinsonikov si prečítajte tu.