Ilustračná foto - personál

Momentálne máme obsadených 26% covidových lôžok. Nástup OMIKRONU očakávame v blízkom čase.

V našej  nemocnici máme momentálne hospitalizovaných 81 pacientov s ochorením COVID-19. Jedenásť pacientov v kritickom stave potrebuje napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu, sedem pacientov dostáva vysokoprietokový kyslík prostredníctvom high-flow kyslíkových prístrojov.

„Situácia je z pohľadu počtu covidových hospitalizácií stabilizovaná. Po niekoľkých týždňoch poklesu pacientov však vidíme za uplynulé dni zmenu. Hospitalizácie nám totiž prestali klesať. Počas víkendu dokonca ich počet mierne stúpol. To naznačuje, že sa situácia začína meniť a v najbližšom období môžeme opäť očakávať zhoršenie situácie a nárast počtu pacientov, tak ako sa počas omikronovej vlny predpokladá,“ hovorí generálny riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ján Slávik, MBA.

UNLP má momentálne 26% obsadenosť covidových lôžok, v tých najkritickejších časoch to bolo na hranici 100%. „Momentálne sa aktívne pripravujeme na omikron vlnu, vzhľadom k očakávaniam veľkého náporu pacientov v najbližších týždňoch. Na základe uznesenia vlády k návrhu na vytvorenie núdzových zdravotníckych zariadení v čase humanitárnej katastrofy v dôsledku vývoja epidemiologickej situácie v Slovenskej republike pripravujeme vytvorenie covidového pracoviska, ktoré by odľahčilo situáciu terajšej covidovej ambulancii a umožnilo chorým vyhľadať dostupnú zdravotnícku pomoc,“ uviedol výkonný riaditeľ UNLP Košice pre liečebno-preventívnu starostlivosť MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD.

Akonáhle budeme mať súhlas MZSR so zriadením pracoviska, budeme o podrobnostiach informovať médiá a verejnosť.

Do 10% súčasných hospitalizovaných má OMIKRON
Na základe RT PCR detekcie niekoľkých mutácií typických pre Omikron variant vírusu SARS-CoV-2 máme v UNLP do 10% hospitalizovaných pacientov pozitívnych na OMIKRON. U pacientov, ktorí boli vyšetrení ambulantne v dňoch 17. – 18. 1. 2022 to bolo až 80%.
Podľa aktuálnych údajov 77% našich hospitalizovaných pacientov nie je očkovaných, 6% dostalo 1 dávku, 17% je plne očkovaných.