Ilustračná foto - personál

Monoklonálne protilátky dostalo vyše 100 našich rizikových pacientov

Ilustračná fotografia_ infúzia

UNLP: Monoklonálne protilátky dostalo vyše 100 pacientov. Bez sprievodných komplikácií. Ani jeden z týchto pacientov neskončil v nemocnici

V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice liečime pacientov kombináciou monoklonálnych protilátok obsahujúcich kasirivimab /imdevimab takmer dva týždne. Naši zdravotníci ich podávajú tak, ako boli dodané z Ministerstva zdravotníctva SR. „Už prvé skúsenosti našich infektológov svedčia o tom, že tieto protilátky pomôžu znižovať počty pacientov v nemocnici. Je veľmi dôležité, aby boli podané včas, veríme, že to pomôže čiastočne znížiť mimoriadne napätú situáciu s pribúdaním počtu covidových pacientov,“ hovorí generálny riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ján Slávik, MBA.

V našej nemocnici je hospitalizovaných vyše 200 pacientov s ochorením COVID-19. 50 sú v kritickom stave, pričom 10 sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu, ostatní na highflow kyslíkové prístroje. „Monoklonálne protilátky sme podali viac ako 100 pacientom na dvoch klinikách. A evidentne vidíme, že títo pacienti sa k nám nevracajú a neprichádzajú na hospitalizáciu,“ hovorí prof. Pavol Jarčuška – prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice. „V súčasnosti sa k nám dostáva pomerne veľa pacientov, ktorí spĺňajú indikácie na podanie monoklonálnych protilátok a to je dobrá správa. Títo pacienti majú významne nižšiu pravdepodobnosť, že sa dostanú do nemocnice, že budú mať závažný priebeh infekcie alebo, že zomrú. Ten efekt bol dokumentovaný v klinických štúdiách, z našich skúseností to tiež môžeme potvrdiť.“

Podávajú sa podobne ako infúzia

Pacienti musia podpísať informovaný súhlas s užitím tohto lieku, pretože zatiaľ nie je schválený v EÚ. Dnes by mal byť liek schválený podmienečnou autorizáciou regulačnou autoritou – EMA. Je využívaný vo viacerých krajinách EÚ v súlade s národným povolením pre použitie humánneho lieku. Použitie na Slovensku je možné na základe povolenia na terapeutické použitie neregistrovaného lieku vydaného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. Zdravotnícke zariadenia postupujú na základe usmernenia rezortu zdravotníctva. „Pacient dostane infúziu, ktorá trvá približne 20 minút a po tejto infúzii ešte hodinu čaká v ambulancii, či sa nevyskytne vedľajšia reakcia. U nás sme zatiaľ vedľajšiu príhodu zaznamenali len v prípade jedného pacienta, išlo o menšiu zimnicu po podaní protilátok,“ vysvetľuje Jarčuška.

Komu sú monoklonálne protilátky určené?

Kombinácia kasirivimab /imdevimab je určená pre pacientov, ktorí majú infekciu covid-19, ktorí majú rizikové faktory pre vznik ťažkého priebehu infekcie. Sú to pacienti, ktorí majú nad 65 rokov, pacienti so závažnými pridruženými ochoreniami, ktoré sú presne špecifikované. Ďalej sú tieto protilátky určené pacientom s BMI, teda indexom telesnej hmotnosti nad 35, a súčasne pacienti, ktorí majú závažnú poruchu imunity,“ vysvetľuje prof. Pavol Jarčuška – prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice.

Monoklonálne protilátky je možné podať aj pacientom, ktorí boli očkovaní.

„Vzhľadom na to, že samotné očkovanie predstavuje veľmi dobrú ochranu, dávame monoklonálne protilátky len pacientom, ktorí majú presne špecifikovaný stredne závažný klinický priebeh ochorenia COVID-19 a spĺňajú kritériá či už veku alebo základných ochorení,“ vysvetľuje infektológ.

Call centrum UNLP

Podávanie protilátok je nastavené dvoma spôsobmi. Prvý je automatický nárok pacienta nad 65 rokov (v prípade, ak ide o očkovaného pacienta tak len so stredne závažným klinickým priebehom). Takíto pacienti dostanú informačnú SMS o možnosti liečby. V prípade pacientov mladších ako 65 rokov je indikácia podania na zvážení a rozhodnutí všeobecného lekára, ktorý najlepšie pozná stav pacienta. Ten môže kontaktovať Call centrum UNLP – 0908 037 554.

„Chceme vyzvať všeobecných lekárov, aby naše Call centrum kontaktovali. Pomôžu tým liečiť pacientov včas, vieme tak predísť závažným stavom a preplneniu našich covidových oddelení,“ uzatvára generálny riaditeľ Slávik.

Call centrum pre podávanie monoklonálnych protilátok

O908 037 554     

Pondelok – piatok  ( objednávanie a konzultácie )

7.30 – 15.30 hod. 

Počas štátnych sviatkov a víkendov sa podávanie monoklonálnych protilátok nevykonáva.

PODÁVANIE MONOKLONÁLNYCH PROTILATOK JE  URČENÉ  LEN PRE PACIENTOV S PCR POZITÍVNYM TESTOM. 

 

INŠTRUKCIE Z MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA K PODANIU MONOKLONÁLYNCH PROTILÁTOK

Pacienti s rizikom ťažkého priebehu COVID-19

• Pacienti starší ako 65 rokov.
• Pacienti s obezitou a BMI viac ako 35.
• Pacienti s renálnym zlyhaním (CKD G3 – G5) vrátane pacientov na hemodialýze a vrátane pacientov s nefrotickým syndrómom.
• Pacienti s chronickým ochorením pečene v štádiu cirhózy alebo pokročilej fibrózy a prejavmi hepatálnejinsuficiencie.
• Pacienti s chronickým srdcovocievnym ochorením v štádiu srdcového zlyhávania alebo s významnou kardiálnou dekompenzáciou v minulosti.
• Pacienti s artériovou hypertenziou v štádiu pokročilých orgánových komplikácií.
• Pacienti s chronickým ochorením pľúc s chronickou respiračnou insuficienciou a s exacerbáciami vyžadujúcimi hospitalizáciu v minulosti.
• Pacienti s cukrovkou 1. alebo 2. typu s pokročilými chronickými komplikáciami.
• Pacienti s ťažkou formou Parkinsonovej choroby a inými neurologickými ochoreniami s rizikom respiračného zlyhania pri ochorení COVID-19.
• Imunokompromitovaní pacienti so závažnou poruchou imunity na základe rozhodnutia lekára. Medzi pacientov s rôznymi druhmi klinicky významných porúch imunitných mechanizmov patria napr. pacienti s Downovým syndrómom a obezitou alebo inou vrodenou chybou asociovanou s Downovým syndrómom, pacienti na aktívnej hematoonkologickej liečbe a po orgánových transplantáciách, alebo po transplantáciách krvotvorných buniek, pacienti so zle kontrolovanou infekciou HIV alebo na imunosupresívnej liečbe.

Postup pri podaní monoklonálných protilátok

• Pozitívny test na COVID-19 u osoby s rizikom ťažkého priebehom ochorenia.
• Liek je nutné podať v prvých dňoch od zistenia pozitívneho výsledku.
• Môže byť podaný neočkovaným i zaočkovaným osobám.
• Osoba nad 65 rokov dostane informačnú SMS o možnosti liečby, ľudí so zdravotnými komplikáciami informuje lekár alebo sa môžu o možnosti podania sami informovať.
• Lekár (VLD, špecialista) zabezpečí zaslanie výmenného lístka do miesta podania-nemocnice a informuje pacienta o presnom čase a mieste podania monoklonálnych protilátok.
• Na odvoz do/z miesta podania lieku je možné využiť dopravnú zdravotnú službu.
• Pacienti dostanú jednorazovo infúznu kombináciu kasirivimab /imdevimab a odchádzajú do domácej liečby.

Mapa_zdravotnicke zariadenia na podanie monoklonalnych latok

Zoznam nemocníc, kde aktuálne možno podať túto liečbu a ďalšie dokumenty sú zverejnené na stránke ministerstva zdravotníctva: https://www.health.gov.sk/?monoklonalne-protilatky