Ilustračná foto - personál

Most vyžaduje rekonštrukciu, búranie nie je nutné

Most na Tr. SNP

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice uzavrela koncom septembra most, ktorý spája areál na Tr. SNP s areálom na Ipeľskej ulici a vedie ponad frekventovanú štvorprúdovú cestu a električkovú trať na Tr. SNP. Rozhodnutie prijalo vedenie nemocnice krátko po obhliadke mostného objektu pri príprave nového nemocničného projektu parkovania.

„Podľa posudku z mimoriadnej obhliadky, ktorý máme k dispozícii, most vyžaduje rekonštrukciu, jeho zbúranie však nie je nutné. Nosná konštrukcia a spodná stavba nevykazujú viditeľné poruchy, ktoré by boli predpokladom rizika náhleho zrútenia mosta. Pre dopravu pod ním je teda most bezpečný. Jeho technický stav však okrem prechodu peších chodcov neumožňuje prejazd vozidiel po ňom. To sú základné informácie, ktoré vyplývajú z posudku Správy ciest KSK,“ uviedol generálny riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ján Slávik, MBA k aktuálnej situácii.

Koncom októbra požiadala nemocnica o posudok Správu ciest Košického samosprávneho kraja, ktorá má najväčšie skúsenosti pri posudzovaní životnosti mostov na východe Slovenska. „Z nej vyplynulo, že v súčasnom technickom stave most nie je využiteľný pre pravidelnú dopravu. Základným problémom je nefungujúce odvodnenie a porušenie mostného zvršku, ktorému sa predchádzajúce vedenia UNLP vôbec nevenovali a nechali tento objekt chátrať niekoľko rokov,“ hovorí J. Slávik. „Okrem zanedbanej údržby a prakticky žiadnych opráv v uplynulých rokoch nikto nezabránil parkovaniu na moste, ani prístupu nepovolaných osôb – bezdomovcov do komôr, teda do samotných útrob mosta.“

Nevyhnutné úpravy pred zimou

Nakoľko sa blíži zimne obdobie, UNLP vykonala očistenie mostného objektu od vegetácie, upratanie vnútra mosta a dávnejšie sa zakázalo parkovanie na ňom. „Tento týždeň sa realizovalo vyplnenie trhlín asfaltom pozdĺž poškodeného povrchu, aby sme pred zimou zabránili ďalšiemu zatekaniu do vnútra mosta a minimalizovali tak jeho devastáciu.Most bude dostupný pre peší prístup našich zamestnancov, ako aj zamestnancov a študentov LF UPJŠ, ktorí potrebujú využívať prístup do našich areálov,“ uzavrel generálny riaditeľ.

Pravidelné prehliadky mosta

Do celkovej rekonštrukcie mosta, ktorá závisí od finančných zdrojov a vyjadrenia sa Ministerstva zdravotníctva SR ako vlastníka, sa na moste budú vykonávať pravidelné denné kontroly, čistenie a podľa potreby aj malé údržbárske práce.

Po obnove 2600 m2 parkovania v areáli na Tr. SNP sú to ďalšie kroky, ktoré nemocnica realizuje kvôli ochrane a zabezpečeniu svojho majetku. Rozsiahla rekonštrukcia mosta a s tým spojenej plochy pred poliklinikou a pod rondelom však bez viaczdrojového financovania a spolupráce štátnych inštitúcií nebude možná. „UNLP Košice, ako správca majetku Ministerstva zdravotníctva SR, zašle posudok na ministerstvo a budeme kompetentných detailne informovať o potrebných krokoch,“ uzavrel J. Slávik.