Ilustračná foto - personál

MR na Tr. SNP funguje, nová MR v „Starej nemocnici“ už čoskoro

Od dnešného rána je opäť v prevádzke plne funkčná magnetická rezonancia v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice na Tr. SNP. Pacientom, ktorým sme museli v uplynulých dňoch preložiť termín MR vyšetrenia, sa ospravedlňujeme. Naši zdravotníci ich budú kontaktovať s novým, čo najkratším termínom na MR vyšetrenie.

MR prístroj prešiel po odstavení kontrolou, zrealizovali sme skúšobnú prevádzku, ktorá nám potvrdila plnú funkčnosť MR prístroja. To nám umožnilo uviesť MRko v čo najkratšom čase znovu do prevádzky.

Nová MR na Rastislavovej pomôže zrýchliť poskytovanie vyšetrení

V týchto mesiacoch sa realizujú rekonštrukčné práce v areáli na Rastislavovej ulici, tzv. „Stará nemocnica“ v interiéri objektu, kde bude už čoskoro inštalovaná nová magnetická rezonancia. Spustenie do prevádzky by sa malo testovať v septembri, prvých pacientov očakávame už na jeseň. „Nová, moderná magnetická rezonancia bude multifunkčná, bude slúžiť na vyšetrenie všetkých orgánov,  jednoducho povedané od hlavy po päty,“ hovorí MUDr. Henrieta Blašková, primárka Oddelenia rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód na Rastislavovej 43.

Moderné MRko bude slúžiť predovšetkým pre hospitalizovaných pacientov UNLP, ale aj pre širokú verejnosť, ktorá bude potrebovať tento typ zdravotného vyšetrenia.  „Zariadenie bude rýchlejšie. Počítame s tým, že v dennej prevádzke vyšetríme do 20 pacientov. Plánujeme však aj popoludňajšie a víkendové služby, aby sme vyšli v ústrety čo najširšiemu okruhu pacientov,“ uzatvára primárka.