Ilustračná foto - personál

Multifunkčný endoskop zlepší starostlivosť o pacientov s ochoreniami uší, nosa a krku

Do nosohltana dnes už nevidí len lekár, ale aj pacient

Moderné zariadenie pomáha monitorovať a odhaliť ochorenia vonkajšieho a stredného ucha. „Prístroj vieme použiť napríklad u detí na vyšetrenie nosohltanovej mandle, prínosom je najmä pri diagnostike nádorových ochorení v oblasti nosohltana u dospelých. Endoskopická kamera nám umožní dôkladne vyšetriť oblasť vonkajšieho zvukovodu a blany bubienka. Môžeme tiež realizovať kompletné laryngoskopické vyšetrenie,“ hovorí MUDr. Ladislav Kaliarik, PhD., zástupca prednostu Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku.
Benefitom zariadenia s kvalitným obrazom je, že napr. do nosohltana pacienta už dnes nevidí len lekár, ale aj pacient, ktorému na videozázname lekár lepšie vysvetlí diagnózu a následnú liečbu. „Naša klinika je zároveň aj školiacim pracoviskom, preto zvýšenie kvality liečby znamená aj zvýšenie kvality odovzdávania vedomostí v rámci pregraduálneho a postgraduálneho štúdia, špecializačnej a certifikačnej činnosti na východnom Slovensku,“ dopĺňa prednosta Šuchaň.

Rýchlejšia diagnostika – lepšia kvalita života pacientov

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku poskytuje špecializované chirurgické a náročné zdravotné výkony, ako jediné klinické pracovisko tohto druhu na východe Slovenska. Poskytuje zdravotnú starostlivosť, diagnostiku a liečbu všetkých neodkladných stavov s urgentným zaistením dýchania, zastavením krvácania, chirurgickým ošetrením úrazov, akútnych zápalových ochorení v ORL oblasti a zároveň poskytuje konziliárne služby pre Detskú fakultnú nemocnicu, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. a Východoslovenský onkologický ústav, a.s..
„Doplnenie technického vybavenia v našich špecializovaných ambulanciách urýchli diagnostiku a liečbu pacienta, skráti čakacie doby, zvýši dostupnosť liečby, umožní nám včas zachytiť liečiteľné štádiá ochorení, zníži náklady na zdravotnú starostlivosť a v konečnom dôsledku zlepší kvalitu života našich pacientov,“ hovorí MUDr. Štefan Štolfa, PhD., námestník Úseku medicínskych stratégií UNLP Košice.