Ilustračná foto - personál

MVDr. Ján Rosocha, CSc. – laureát Ceny mesta Košice „in memoriam“

Za významný celoživotný prínos v oblasti výskumu bunkovej liečby a tkanivového bankovníctva na Slovensku získal Cenu mesta Košice „in memoriam“ významný vedec a dlhoročný prednosta Združenej tkanivovej banky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ Košice MVDr. Ján Rosocha, CSc. Cenu mesta Košice prevzala jeho dcéra Mgr. Zuzana Piovarčiová.

Dve desiatky rokov Ján Rosocha pôsobil v oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu bunkovej liečby. V roku 1998 začal budovať Združenú tkanivovú banku, jediné pracovisko svojho druhu na Slovensku, z ktorej sa vďaka jeho práci, vedeckým výsledkom a neunúvanej aktivite stalo špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov.

Do klinickej praxe program transplantácií autológnych kmeňových krvotvorných buniek. Za priekopnícky moment považoval vývoj metódy liečby kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií miechy.

V posledných rokoch svojho života sa spolu so svojimi kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu. Na Lekárskej fakulte pôsobil aj ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy a bol predsedom fakultného akademického senátu a členom vedeckej rady.

MVDr. Ján Rosocha, CSc. zomrel v roku 2022, vo veku nedožitých 62 rokov. Vďaka svojmu srdcu, rozumu a citu menil veci k lepšiemu. Za dôležité vo svojom živote považoval nájsť rovnováhu a súlad medzi rodinou a prácou, s absolútnou dominanciou priateľstva a lásky.

Vlani zorganizovala UNLP Košice spolu s LF UPJŠ na jeho počesť Memoriál Jána Rosochu, ktorý bude opäť aj tento rok na jeseň.