Ilustračná foto - personál

Na Letnú kvapku krvi prišlo 133 darcov, z nich 15 prvodarcov

ilustracné foto srdcom spolu e

Na Letnú kvapku krvi prišlo 133 darcov, z nich 15 prvodarcov

Vedenie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura aktívne pristúpilo k doplneniu vzácnych zásob v prospech pacientov. LETNÚ KVAPKU KRVI, ktorú organizovala UNLP spolu s NTS Košice navštívilo 133 darcov, z nich 15-ti darovali krv prvýkrát. „V čase letných dovoleniek a prísnejších podmienok pre darcov kvôli COVID-19 považujeme Letnú kvapku krvi v UNLP za mimoriadne úspešnú. Ďakujem širokej verejnosti, ako aj všetkým zamestnancom nemocnice, ktorí našli odvahu a prišli nás podporiť,“ uviedol generálny riaditeľ UNLP MUDr. Ján Slávik, MBA, ktorý sa zúčastnil mobilného odberu v areáli nemocnice na Rastislavovej.

Protipandemické opatrenia vyradili viacerých darcov

Lekári NTS Košice, rešpektujúc celoeurópske protipandemické pravidlá počas Letnej kvapky krvi, vyradili takmer tri desiatky záujemcov o darovanie. „Niektorí naši zamestnanci napr. nemohli darovať krv, keďže sa pred nedávnom vrátili z Chorvátska, iní zas nemali potrebné hodnoty hemoglobínu,“povedal výkonný riaditeľ UNLP Košice pre liečebno-preventívnu starostlivosť, MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., ktorý daroval krv na Rastislavovej medzi prvými.

Najviac krvi na akútne chirurgické zákroky a onkohematológiu

Pacienti na Klinike hematológie a onkohematológiesú najviac odkázaní na liečbu transfúznymi prípravkami. Len na tomto pracovisku potrebujú v priemere140 litrov krvných liekov mesačne. Potom sú to akútni pacienti. „Máme najväčšie traumacentrum na východnom Slovensku. Spotreba krvi narastá najmä pri vážnych úrazoch, ktorých liečba si vyžaduje často opakované komplikované operácie,“ hovorí výkonný riaditeľ Ľ. Beňa.

Krv potrebujú aj pacienti, ktorí čakajú na plánované operácie. „Ide o veľkú škálu zákrokov: operácie pankreasu, v rámci urológie – operácie obličiek, močových ciest, aj gynekologické a urogynekologické operácie, neurochirurgické ako aj zákroky v rámci krčnej kliniky,“ menuje generálny riaditeľ J. Slávik. Najviac pacientov aktuálne čaká na výmenu bedrového, či kolenného kĺbu.