Ilustračná foto - personál

Najmodernejšie komunikačné technológie pomáhajú v najkritickejších prípadoch

MUDr. Krcho na telekonferencii

O presune novorodenca z Košíc do Bratislavy dnes rozhodovala tele konferencia medzi odborníkmi z UNLP, DFN a Národným ústavom srdcových a cievnych chorôb v Bratislave.

Skôr, než dvojdňového chlapčeka s vážnou srdcovou chybou presunula mobilná ambulancia do Bratislavy, vymenili si košickí neonatológovia a bratislavskí kardiológovia dôležité informácie o  zdravotnom stave dieťatka prostredníctvom najmodernejších technológií.

telekonferencia o novorodencovi

„Išlo o našu historicky prvú telekonferenciu, snažili sme sa kolegom do Bratislavy preniesť zábery toho, ako pracuje poškodené srdiečko novorodenca. Ročne mávame tri až štyri podobné komplikované prípady, do 15 menej závažných vrodených chýb srdiečka. Telemedicína prostredníctvom videa nám umožní rýchlejšie a presnejšie sa rozhodnúť, ako postupovať v závažných prípadoch, kde nemáme až také skúsenosti, ako napríklad špecialisti z NÚSCH,“ uviedol krátko po skončení prenosu primár Neonatologického oddelenia UNLP Košice MUDr. Peter Krcho, PhD..

Moderný, jedinečný hardware bol na Tr. SNP nainštalovaný pred pár týždňami, finančne podporený „Open Medical Institute v Salzburgu.“  Využívajú ho odborníci z neurochirurgie a  bude slúžiť pre potreby neonatológov, prípadne iných medicínskych oblastí. Práve v neonatológii sa bude používať toto zariadenie na pravidelné videokonferencie s univerzitami v Qatare a USA.

Krcho a tím na telekonferencií

„Ide o  dotykovú obrazovku s uhlopriečkou 220 cm,  profesionálny hardware a software, ktorý nám umožňuje realizovať kvalitné videokonferencie. Spĺňa kritéria na kvalitnú komunikáciu lekárov so všetkými kolegami v zahraničí a tiež so všetkými pracoviskami v Čechách a na Slovensku. Moderná komunikácia nám umožní rýchlu a praktickú výmenu informácií, a to nám zase pomôže zlepšiť realizáciu samotných medicínskych zákrokov, operácií a liečbu pacientov, pre kvalitnú komunikácii potrebujme ešte doladiť všetky inštalované aplikácie, a spôsob presunu videosekvencií z  ultrazvuku“  dodáva MUDr. Krcho.

telekonferencia na neonatolgii