Ilustračná foto - personál

Naša sestra, Alena Kellnerová, je nominantkou na titul Slovenka roka 2022

slovenka roka 1

Slovenka roka je prestížna čitateľská anketa mesačníka Slovenka, Slovenského národného divadla a RTVS, ktorá vyzdvihuje veľkosť obyčajných žien z rôznych oblastí života. 14. ročník ankety odštartoval 27. januára v Pálffyho paláci v Bratislave predstavením 28 dám, medzi ktorými je aj naša sestra, riaditeľka pre Úsek ošetrovateľstva, PhDr. Alena Kellnerová, MPH. (viac o ankete a hlasovaní tu)

Alena Kellnerová je človek s veľkým srdcom. Hovoria to o nej najbližší kolegovia, ale aj pacienti

Alena Kellnerová je žena s veľkým srdcom, a vďaka tomu aj manažérkou na správnom mieste. Celý svoj život zasvätila pomoci pacientom na jednom z najťažších oddelení, úrazovej chirurgii, ale aj pomoci ľuďom, ktorí o pomoc často nahlas ani nežiadajú. Vo svojej odbornej praxi sa stretla s rôznymi ľudskými osudmi, preplakala mnoho služieb pre tých, ktorých doviezla sanitka s devastačnými zraneniami. Svojou prácou a prístupom v jednotlivých prípadoch prispela k tomu, aby sa pacient postavil z nemocničného lôžka na vlastné nohy a prežil ešte plnohodnotný život. K tomuto prístupu inšpirovala a motivovala desiatky, ba stovky sestier, ktoré pod jej „rukami“ rástli.

Vyštudovala odbor detská sestra, avšak jej „domovom“ sa stala úrazovka

Po skončení strednej zdravotníckej školy, v odbore detská sestra, nastúpila v 1994 roku do našej nemocnice na IV. internú kliniku ako sestra pri lôžku s cirkuláciou na úrazovej chirurgii. Tá jej učarovala natoľko, že jej zostala verná počas dlhých nasledujúcich rokov. Už v septembri 1995 začala pracovať na Klinike úrazovej chirurgie a v roku 2003 bola poverená zastupovaním staničnej sestry na aseptickom oddelení danej kliniky.

V období rokov 2003 – 2006 si zvýšila kvalifikáciu v odbore ošetrovateľstvo na Katolíckej univerzite v Ružomberku, v 2008 ukončila magisterské štúdium a od 1. októbra 2008 sa stala vedúcou sestrou Kliniky úrazovej chirurgie, kde manažovala takmer 150 sestier. Odbornosť si opäť zvyšovala v roku 2011, získala titul PhDr. a v roku 2014 získala manažérsky titul MPH na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.

 

slovenka roka 2022

Jej prirodzená autorita a schopnosť viesť ľudí nielen pracovne, ale aj ľudsky, ju priviedla až k pozícii riaditeľky

Alena Kellnerová bola od 1. septembra 2021 poverená vedením Odboru ošetrovateľstva, menovací dekrét do funkcie riaditeľky odboru jej bol slávnostne odovzdaný 15. októbra 2021. Riadi úsek, pod ktorý spadá viac ako 1500 zamestnancov. Jej práca je náročná, pristupuje k nej však zodpovedne, rozvážne a s úctou ku každému človeku.

„Žena, ktorá sa rodí raz za 100 rokov,“ hovoria o veľkosti jej osobnosti kolegovia z Kliniky úrazovej chirurgie, kde strávila viac ako 20 rokov

Alenku vnímajú jej kolegovia ako „ženu, ktorá sa rodí raz za 100 rokov“, ako srdce kolektívu, v ktorom po jej odchode zostalo prázdne miesto. Len ťažko ho zaplniť. Jej prístup k práci bol vždy svedomitý a vykonávala ju doslova s vášňou. „Keď Ali povedala, že treba niečo urobiť, všetko ostatné išlo bokom, kým to nebolo hotové,“ hodnotia jej pracovné nasadenie a zároveň manažérske vedenie kolegovia. Obľúbená pre svoju empatiu a hlboký záujem o človeka, nie iba zamestnanca, bola nielen medzi sestrami, ale aj lekármi a vedením kliniky.

Alena Kellnerová nastupovala do funkcie v neľahkých časoch pandémie, ktoré sťažovali jej komunikáciu so sestrami v každom smere. Bojovala, v 100% nasadení s pandémiou a manažovala sestry na covidových reprofilizovaných oddeleniach. Bojuje nepretržite dodnes. Bremeno fyzického vyčerpania i psychickej záťaže cíti s každou jednou z nich a pomáha niesť každej, ktorá sa na ňu obráti. A že ich nie je málo. Alenka je doslova bútľavou vŕbou mnohých svojich kolegýň i kolegov.

 

slovenka roka 2022

Svojim hlasom ju môžete podporiť aj vy. 

Alena Kellnerová nie je len výnimočná sestra, manažérka, riaditeľka a priateľka. Je to aj manželka a mama jedného syna. Je to výnimočná žena, ktorá si zaslúži titul Slovenka roka 2022.

AKO HLASOVAŤ?

PODPORTE JU SVOJIM HLASOM

  • POŠLITE SMS na číslo 7504 – tvar SR 28 (SR medzera 28) – poslať možno neobmedzené množstvo
  • ONLINE na http://www.slovenkaroka.sk/hlasovanie
  • kupónmi z týždenníka Slovenka