Ilustračná foto - personál

NAŠE PATOLOGICKÉ LABORATÓRIÁ SÚ PRE PATOLÓGOV Z UZBEKISTANU A TADŽIKISTANU VEĽKOU INŠPIRÁCIOU

Oddelenie patologie v UNLP Rastislavova 43

S ďakovnými slovami, plnými úcty a obdivu opúšťali poprední patológovia z Uzbekistanu a Tadžikistanu Oddelenie patológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. „Videl som tu moderné technológie európskych rozmerov. Toto je cesta, ktorou sa chceme uberať. V každom aspekte tu vidím benefity pre pacienta. Za absolútny top považujem genetický rozbor, vďaka ktorému dokážete pripraviť pre pacienta výsledok do dvoch hodín. Medicínske postupy, ktoré som tu videl sa budem snažiť  zapracovať u nás do praxe. Ak to podľa toho urobíme, som presvedčený, že budeme úspešní,“ povedal po niekoľkohodinovej prehliadke pracoviska Akmaljon Odilov Adhamjonovich z Taškentu v Uzbekistane a dodal, že pre krajinu so 40 mil. obyvateľov je diagnostika v tomto rozmere nevyhnutnosťou.

Obe krajiny doposiaľ posúvali pomerne široké spektrum patologických výkonov za hranice štátu. Ich cieľom je rozbor patologických vzoriek vo vlastnej réžii.

„Ste skvelý tím, práca je bravúrne zmanažovaná, v každom aspekte tu vidím profesionalitu a moderné postupy. Naša krajina je na začiatku tohto procesu. Získal som tu množstvo nových informácií, ktoré plánujem u nás zaviesť do praxe. Patológie v našej krajine spracovávajú materiál ručne, chýbajú nám moderné prístroje,“ povedal  Vasikhov Shokirjon Anvarovich, šéf laboratória v Národnom vedeckom onkologickom centre Tadžikistanu.

Pracoviska patologie na oddeleni patologie UNLP_1

Obaja odborníci sa chcú pustiť do práce hneď po príchode zo Slovenska. Už teraz priebežne komunikujú s nadriadenými vo svojom štáte, kde pripravujú registráciu dovezených protilátok, nevyhnutných pre patologickú prax.

„Je to pre nás veľká česť, že naša nemocnica inšpirovala priekopníkov modernej patológie v týchto postsocialistických krajinách. Aj my máme rezervy, stále je nedostatok patológov – ľudské znalosti nenahradí nič, ale aj prístroje prispievajú k tomu, aby diagnostika bola lepšia, presnejšia, cielenejšia a rýchlejšia, lebo na konci všetkého je pacient,“ dodal po návšteve hlavných patológov primár Oddelenia patológie MUDr. Peter Bohuš.