Ilustračná foto - personál

Naši intervenční rádiológovia školili kolegov zo zahraničia

Kurz pre intervenčných rádiológov, ktorí už majú prax a chcú sa zdokonaliť v prístupoch pri ošetrení mozgových aneuryziem,  cievnych malformácií, ischemických cievnych mozgových príhod organizovalo jedinečné Cerebrovaskulárne pracovisko na Slovensku, ktoré je súčasťou Kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód UNLP Košice na Tr. SNP 1.

Piati lekári z Litvy, Maďarska a Spojených arabských emirátov sa celý týždeň školili pod vedením prednostu MUDr. Piotra Pedowského. 

Nešlo pritom len o teoretickú prípravu, ale aj možnosť spoznať konkrétne medicínske situácie v praxi. „Kolegovia zo zahraničia sledujú našu prácu po dobu piatich dní, z toho sa naučia lekári najviac, keď môžu byť prítomní priamo pri konkrétnych prípadoch. S tým, že pokiaľ máme akútnych pacientov aj v noci, tak sú títo školiaci sa lekári privolaní priamo na sálu aj k týmto akútnym prípadom,“ povedal Piotr Pedowski.

„Vidia tým pádom priamo ako ošetrujeme týchto pacientov s cievnou mozgovou príhodou (CMP), aké k nim máme prístupy, akú máme techniku.  Cieľom je naučiť ich optimálnu techniku liečby týchto pacientov,“ dodal prednosta.

Okrem toho si naši intervenční rádiológovia pripravili pre kolegov zo zahraničia trenažéry. „Sú to modely umelých ciev, na ktorých si môžu sami pod naším dohľadom a s vysvetlením zaviesť konkrétny materiál do cievy, ošetriť prípad, ktorý máme nasimulovaný.“ Praktická výučba je podľa Pedowského pri  tomto type diagnóz veľmi dôležitá.

„Najdôležitejšie je, aby sa lekári – intervenční rádiológovia vedeli postaviť ku každej konkrétnej situácii, ktorú prináša zdravotný stav pacienta s CMP. A vedeli si osvojiť prístupy, ku rôznym léziám v mozgu, aby tak vybrali ten správny prístup. Veríme, že to naplní aj tento kurz, a že odídu spokojní. Vieme nielen ošetriť, ale vedomosti a odborné skúsenosti poskytujeme aj ďalej, aby lekári dokázali pomôcť svojim pacientom,“ uzavrel prednosta.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach už po štvrtýkrát obhájila celosvetovo uznávané ocenenie ESO ANGELS AWARDS – diamantový status. Tím našich odborníkov pre liečbu cievnych mozgových príhod vrátane Neurologickej kliniky sa celý rok 2022 profesionálne a na základe medzinárodných odporúčaní, staral o pacientov s touto diagnózou.