Ilustračná foto - personál

Naši neurochirurgovia školia kolegov zo Slovenska pri ošetrení ťažkých úrazov hlavy

„Chceme pomôcť zlepšiť zdravotnú starostlivosť o pacientov s vážnymi poraneniami hlavy,“ hovorí prednosta Neurochirurgickej kliniky UNLP a Lekárskej fakulty UPJŠ, Košice doc. MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD., MBA.

Vážny úraz hlavy, kvôli ktorému môže dôjsť k opuchu mozgu. Často nezvratný proces, ktorý končí fatálne, alebo vážnymi poúrazovými následkami. Neurochirurgovia z Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice sa rozhodli zaškoliť kolegov, neurotraumatalogóv, aby vedeli rýchlo a bezodkladne konať. V spolupráci s Ústavom anatómie Lekárskej fakulty UPJŠ a AESCULAP AKADEMIE v Čechách a na Slovensku pripravili prvý a jedinečný kurz: DEKOMPRESÍVNE KRANIEKTÓMIE – Hands on cadaver.

Prvý na Slovensku

Išlo o prvý neurochirurgický kadaverózny kurz zameraný na neurotraumatológiu na Slovensku, ktorý predstavuje najvyšší stupeň tréningu. „Kurz bol jedinečný v tom, že neurotraumatológovia mali možnosť vyskúšať si zložité operačné prístupy bezpečne na kadáveroch. Získali tak cenné zručnosti pre reálne operácie hlavy a to bez zaťaženia pacienta,“ hovorí docent Kaťuch.

Vynikajúce podmienky mimoriadneho praktického nácviku, ktorý môže zachrániť život človeka, poskytol Ústav anatómie LF UPJŠ pod vedením prednostky doc. MUDr. Ingrid Hodorovej, PhD. Po teoretickej časti strávili lekári niekoľko hodín praktickým tréningom na štyroch kadáveroch.

Špeciálne chirurgické prístupy pri operáciách hlavy, zamerané na uvoľnenie vnútrolebečného tlaku po úraze, trénovali za asistencie neurochirurgov UNLP:

doc. MUDr. Vladimíra Kaťucha, PhD., MBA

MUDr. Rastislava Gregu

MUDr. Jána Bánociho

MUDr. Kamila Knorovského 

MUDr. Veroniky Magočovej

Čo je DEKOMPRESÍVNA KRANIEKTÓMIA

Operačná technika, ktorá predstavuje otvorenie neurokrania a odsatie krvného výronu vzniknutého v dôsledku úrazu hlavy pod tvrdou blanou mozgu, kvôli ktorému dochádza k opuchu mozgu. „Ide o život zachraňujúci výkon indikovaný po zlyhaní konzervatívnej liečby,“ vysvetľuje MUDr. Ján Bánoci z Neurochirurgickej kliniky. Samotná história DK má viac než 100 rokov. „Včasné a rýchle zvládnutie môže zachrániť život a zlepšiť celkový pooperačný stav pacienta.“

Čo je INTRAKRANIÁLNA HYPERTENZIA

Alebo tiež zvýšený intrakraniálny tlak (ICP), je nárast tlaku okolo mozgu. Ide o život ohrozujúcu diagnózu, ktorá býva diagnostikovaná nielen u dospelých, ale aj u malých detí. Medzi najčastejšie príčiny patria: pád na hlavu či úder do hlavy, ktorý môže poraniť mozog alebo mať negatívny vplyv na tekutinu okolo neho. Ďalšie možné príčiny zvýšeného intrakraniálneho tlaku sú infekcie, nádory, mŕtvica, aneuryzma, epilepsia (môže vyvolať opuch mozgových tkanív), záchvat, hydrocefalus (akumulácia miechovej tekutiny v mozgových dutinách), hypertenzívne poranenie mozgu (nekontrolovaný vysoký krvný tlak vedie ku krvácaniu v mozgu), hypoxémia (nedostatok kyslíka v krvi), meningitída (zápal ochranných membrán okolo mozgu a miechy).

Ján Bánoci upozorňuje, že „pri krvácaní či tlaku na mozgové tkanivo je najdôležitejší čas. Preto sme sa rozhodli pomôcť kolegom neurotraumatológom zaškoliť ich, aby sa naučili správnu operačnú techniku. Dá sa tým predchádzať pooperačným komplikáciám. Skráti sa čas operácie a tiež sa dá predísť výraznému krvácaniu pacienta.“

Kurz bol významnou edukačnou aktivitou predovšetkým pre neurotraumatológov, aby sa naučili ošetrovať ťažké úrazy hlavy.

A to nielen na východe Slovenska, kde je jediné neurochirurgické pracovisko práve v košickej UNLP. Tento kurz bol zameraný na zlepšenie chirurgických zručností, aby tie najťažšie úrazy boli ošetrené lekármi čo najskôr v regióne, kde k nim došlo, aby pacienti nemuseli čakať na transport a na zákrok na jedinej neurochirurgickej klinike východného Slovenska.

„Naši neurochirurgovia robia desiatky až stovky takýchto operácií hlavy ročne. Majú skúsenosti, vďaka ktorým môžu skrátiť celú operáciu. Kurz pomôže ostatným zlepšiť si techniku,“ konštatuje V. Kaťuch. To sa podľa neho premietne vo výraznom zlepšení zdravotnej starostlivosti v celom regióne, ktorý má 1 600 000 ľudí.

„Pokiaľ úrazy hlavy, najmä tie ťažké, nie sú ošetrené od začiatku správne, rapídne prudko klesá prognóza prežitia pacienta, prípadne hrozia vážne poúrazové stavy. Našim cieľom je naučiť kolegov z celého Slovenska, aby boli tieto úrazy hlavy ošetrené rýchlo a správne. Preto, aby sa to neučili na pacientovi, ale aby mali možnosť naučiť sa to čo najsprávnejšie, slúžil kadaverózny kurz,“ uzatvára V. Kaťuch.

Ročne sa robí na Neurochirurgickej klinike UNLP viac než 2000 operácií hlavy v celkovej anestézii. Úrazov hlavy, ktoré si vyžadujú následnú dekompresívnu kraniektómiu robia naši neurochirurgovia 100 – 150 ročne.