Ilustračná foto - personál

Návštevy pacientov povolené

V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice sme umožnili kratšie návštevy hospitalizovaných pacientov. Návštevné hodiny v UNLP Košice sú v stredu, v sobotu a v nedeľu, v čase od 14.30 do 16.30 hod. Všetky potrebné usmernenia pre návštevy sú dostupné na webe, sociálnych sieťach a tiež pri vstupe na jednotlivé lôžkové oddelenia. Od 14. mája návštevy pacientov riadia platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR 205 z 13.05.2021. „Nová vyhláška umožnila oveľa väčší rozsah výnimiek, než tomu bolo počas vrcholiacej pandémie. Vďaka tomu môže pacienta navštíviť člen rodiny, alebo blízky aspoň v skrátenom režime,“ uviedol výkonný riaditeľ UNLP Košice pre liečebno-preventívnu starostlivosť Martin Paulo.

Kto má výnimku a môže navštíviť pacienta
– na návštevu môžu prísť osoby, ktoré boli zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
– na návštevu môžu prísť osoby, ktoré boli zaočkované prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynuli viac ako 4 týždne,
– na návštevu môžu prísť osoby, ktoré sú viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
– na návštevu môžu prísť osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
– na návštevu môžu prísť osoby, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.
kňaz, za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
– navštíviť možno pacientov v paliatívnej starostlivosti, ťažko chorých alebo umierajúcich.

Aké pravidlá musí návšteva pacienta dodržať?
Osoby, ktoré prídu na návštevu k hospitalizovaným do UNLP, musia v súlade s vyhláškou dodržiavať stanovené pravidlá. „Prítomná môže byť iba jedna osoba pri pacientovi v tom istom čase, pričom sa odporúča približne 15 minútová návšteva. Každý sa musí preukázať splnením predpísanej podmienky zo zákazu návštev, čiže potvrdením o očkovaní, o prekonaní ochorenia COVID-19, čí negatívnym výsledkom testu. Návštevník nesmie mať žiadne príznaky respiračnej infekcie, ani nariadené karanténne opatrenia,“ vysvetľuje Mgr. Ladislav Tomčo, vedúci Odboru nemocničnej hygieny a epidemiológie UNLP.
Návštevníci musia mať prekryté dýchacie cesty (ústa a nos) respirátorom kategórie FFP2 bez výdychového ventilu. Po výzve zdravotníckeho personálu si musia nechať odmerať telesnú teplotu. „Mimoriadne dôležitá je aj hygieny rúk. Každý musí vykonať správne hygienickú dezinfekciu rúk pri vstupe do UNLP, resp. na lôžkové oddelenie,“ hovorí L. Tomčo. „Návšteva pacienta sa musí zapísať do evidencie návštev na lôžkovom oddelení. V prípadoch mobilných pacientov, ktorým to ošetrujúci lekár povolí, sa môžu absolvovať návštevy aj vonku, v exteriéri, napríklad v nemocničnom parku.“

Rešpektujme sa navzájom, chránime tak svoje zdravie
UNLP zároveň apeluje na pacientov a ich blízkych, aby pri návštevách rešpektovali usmernenia a personál. „Pre liečbu pacienta je možnosť stretnutia s blízkymi súčasťou liečby. Buďme ohľaduplní a rešpektujme nariadenia, ktoré majú pomôcť pacientovi liečiť sa a zároveň zamedziť, aby sa počas hospitalizácie rozšírilo nebezpečné ochorenie COVID-19, ktoré by ohrozilo nielen pacienta, jeho blízkych, ale aj ostatných pacientov a v neposlednom rade náš personál,“ uzavrel výkonný riaditeľ Martin Paulo.