Ilustračná foto - personál

Návštevy pacientov sú v UNLP opäť povolené

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu ruší Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice od dnes, 6. marca 2024, zákaz návštev. Zároveň odporúča prísne dodržiavať nasledovné opatrenia:

  • návštevné hodiny STREDA  –  SOBOTA – NEDEĽA, v čase 14.30 – 16.00 hod.
  • pacienti a návštevy sú povinní dodržiavať pokyny zdravotníckeho personálu
  • nesmú mať prítomné žiadne príznaky respiračnej infekcie a nesmú im byť nariadené karanténne, resp. izolačné opatrenia
  • pri vstupe na lôžkové oddelenia je potrebná dezinfekcia rúk
  • odporúčame mať prekryté dýchacie cesty (ústa a nos) rúškom
  • odporúčame obmedziť dobu návštevy do 30 minút, rovnako aj počet osôb pri pacientovi v danom návštevnom dni (prítomnosť max. 2 osôb)

Epidemiologická situácia v regióne je priaznivá, prosíme však návštevy, aby dôsledne dodržiavali pokyny personálu a opatrenia, ktoré nám pomáhajú chrániť zdravie našich pacientov a zdravotníkov. 

Pokiaľ sa u osoby, ktorá prišla na návštevu pacienta, neskôr potvrdí respiračná infekcia (napr. COVID-19, chrípka), je potrebné o tejto skutočnosti bezodkladne informovať dané oddelenie resp. kliniku. Osobám s prítomnými príznakmi respiračnej infekcie (napr. COVID-19)  návšteva pacienta nebude umožnená.

V prípade, ak je pacient mobilný, môže zdravotnícky personál povoliť absolvovanie návštevy v exteriéri (napr. parky UNLP).