Ilustračná foto - personál

NÁVŠTEVY PACIENTOV

  • odporúčame návštevy v trvaní 15 min.
  • max. 2 osoby pri pacientovi počas návštevného dňa
  • návšteva nesmie mať príznaky respiračnej infekcie
  • prekryte si dýchacie cesty respirátorom FFP2 a dezinfikujte si ruky pred vstupom na oddelenie
  • v prípade mobilných pacientov, so súhlasom ošetrujúceho lekára,  sa návšteva môže konať mimo oddelenia (parky UNLP)

                                   #chranimevasezdravie