Ilustračná foto - personál

Niektorých COVID pacientov učíme znova dýchať, rehabilitácia je na prvom mieste

Hovoríme o syndróme Post COVID-19, teda o postcovidovom syndróme. Podľa austrálskej štúdie až 56% pacientov vykazovalo poškodenie pľúc aj 3 mesiace po vyliečení, podľa ďalších štúdií 76% pacientov bojuje s následkami ochorenia ešte minimálne pol roka. To, že je liečba pľúc pacientov po covide náročná, potvrdzujú aj skúsenosti špecialistov Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice.

Proces rehabilitácie štartujeme od začiatku liečby

„Proces rehabilitácie pacienta chápeme v širšom zmysle slova, ako návrat k normálnemu životu, ktorý štartujeme prakticky hneď na začiatku liečby,“ hovorí doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD., prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie UNLP Košice (KPaF). „Liečba po zasiahnutí pľúc covidom môže trvať rôzne dlho. Zatiaľ to presne nevieme vyhodnotiť, pretože nemáme pacientov, ktorí by boli viac ako rok po tomto ochorení. Ale určite to u niektorých bude proces na pár mesiacov.“ Rehabilitácia sa začína už na lôžku hospitalizovaného pacienta a prebieha až do jeho prepustenia do domácej liečby. „V zásade je to veľmi silný nástroj, ktorý pomôže zabrániť vzniku nepriaznivých zmien na pľúcach a podporí hojenie pľúc v maximálne miere. V ľahších prípadoch očakávame, že sa pacient vylieči až do bežného stavu, ako bol pred ochorením,“ dodáva docent Joppa.

Rehabilitačná liečba pacientov s postcovidovým syndrómom je plne hradená zo zdravotného poistenia

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (OFBLR) UNLP Košice pod vedením primárky MUDr. Miriam Dziakovej, PhD. pripravilo sériu videí, ktoré pomôžu po ťažkom ochorení zmierniť následky postcovidových pacientov. „Inštruktážne videá sú určené pre pacientov, ale aj príbuzných pacienta, ktorý je po návrate z nemocnice ťažko mobilný. Covid pacient je po ťažkom ochorení vyčerpaný, po dlhodobom ležaní nezvláda často ani základné úkony: posadiť sa, postaviť sa, prejsť pár krokov, ale často sa nevie ani sám najesť, obliecť, či ísť na toaletu. Ponúkame preto úplne jednoduché cviky, dýchaciu gymnastiku, nácvik chôdze aj s pomôckami. Na začiatku ako prvotná rehabilitácia to môže veľmi pomôcť,“ vysvetľuje primárka Dziaková. „Pomôcky určené na ošetrovanie, hygienu, vertikalizáciu a chôdzu môžeme pacientovi predpísať elektronicky a sú plne hradené zo zdravotného poistenia.“ Či už ide o madlá, toaletnú WC stoličku, toaletný vozík, sprchovaciu stoličku, chodítka, g-aparát alebo iné.

UNLP Košice na YouTube kanáli ponúka videá na rehabilitáciu

Pre postcovidového pacienta je mimoriadne dôležitá rehabilitácia zameraná na dýchaciu gymnastiku. „Je potrebná po prekonaní ochorenia dýchacích ciest alebo zápalu pľúc. Tiež po intubovaní, keď bol pacient v kritickom stave pripojený na umelú pľúcnu ventiláciu, keď mu zlyhalo dýchanie. Nácvik správneho stereotypu dýchania, je potrebný pre zlepšenie celkového prekrvenia. Využíva sa aj na polohovanie pacienta, ktoré uľahčuje dýchanie a pomáha drenáži dýchacích ciest,“ hovorí primárka Dziaková. Celkové fyzické cvičenia zlepšujú kondíciu pacienta, jeho výkonnosť a tým prispievajú k zvládaniu bežných denných aktivít. „Pri cvičení sa aktivuje tvorba endogénnych hormónov šťastia, tzv. endorfínov, čo zlepšuje psychický stav pacienta, vyvoláva u neho pocit šťastia. Aj to pomáha v boji proti depresii, ktorú pacienti po takom ťažkom ochorení a stave môžu mať,“ uzatvára M. Dziaková. Všetky video ukážky, ako rehabilitovať v domácom prostredí s postcovidovým pacientom, nájdete na YouTube kanáli UNLP Košice, alebo kliknite tu.

Rehabilitácia je liečbou číslo jeden

„Pri covidovej pneumónii je rehabilitácia liečbou číslo jeden. Nestačia infúzie, kyslík. U nás na klinike rehabilitujeme pacientov od prvého dňa, keď k nám prídu, podľa toho, v akom výkonnostnom stave sa nachádzajú,“ vysvetľuje pľúcna lekárka Ingrid Libáková z KPaF. Pokiaľ ide o ťažkú pneumóniu, kedy sa pacienti liečia vysoko prietokovým kyslíkom tzv. high flow oxygen terapiou, vtedy okamžitá rehabilitácia možná nie je. „Rehabilitovať však začnú aj títo pacienti. Okamžite, ako im poklesnú teploty. Našich pacientov liečime aktívne, musí to byť proces prijímania starostlivosti od zdravotníkov, ale aj od seba samého.“

Týka sa to aj pacientov, ktorí prídu po itnubovaní z umelej pľúcnej ventilácie, kde za nich dva, tri týždne, v niektorých prípadoch aj viac, dýchal prístroj. „Hrudník sa štandardne pri nádychu zväčšuje. Paradoxne, niektorým pacientom, keď začnú rehabilitovať, hrudník funguje opačným smerom, miesto nádychu sa stláča. Je to až nepredstaviteľné, ale je to tak. Učíme ich znova dýchať. Pri pacientoch po ťažkých covidových pneumóniách radíme pokračovať v rehabilitácii aj ambulantne na OFBLR na Tr. SNP,“ vysvetľuje lekárka.

Pľúcni lekári rozhodne odporúčajú aj následnú možnosť liečenia v sanatóriách či kúpeľoch. Kým ju budú môcť pacienti využiť, je vhodné navštevovať OFBLR. „Pacienti po pľúcnej pneumónii majú v prvom rade jazvy na pľúcach, ide o fibrotické zmeny, pľúca sú stiahnuté, môžu byť znížené objemy pľúcnych krídel, môžu byť stiahnuté. Je potrebné všetko rozcvičiť. Na to, ako máme správne dýchať, prídeme, až keď túto schopnosť stratíme, až keď sa nevieme nadýchnuť,“ uzatvára MUDr. Libáková.

PostCOVID pacientke po zápale pľúc pomohli v UNLP už prvé rehabilitácie

Pani Ingrid z Košíc sa dozvedela, že má COVID-19 začiatkom roka. 45-ročná žena bojovala s ochorením vyše týždňa doma, keďže sa jej zdravotný stav zhoršoval, skončila na pľúcnej klinike UNLP. „Mala som rozsiahly obojstranný zápal pľúc, prognózy boli veľmi nepriaznivé, ani na to nechcem pomyslieť. Jednak si v tej chvíli uvedomujete, že ste veľmi chorý a čo sa môže stať a ešte vidíte, aké je situácia okolo s inými pacientmi. Okrem liekov a kyslíka som však od prvej chvíle v nemocnici prišla do kontaktu s rehabilitáciami. Každý deň prišiel za mnou fyzioterapeut a primerane môjmu stavu sme cvičili. Každý lekár mi vysvetľoval, aké je to dôležité, aby sa pľúca nielen uzdravili, ale aj zotavili,“ hovorí pani Ingrid.

Akonáhle prekonala COVID-19 kontaktovala OFBLR na Tr. SNP, kde sa už niekoľko týždňov snaží dostať do niekdajšieho zdravotného stavu. Vie, že to môže trvať veľmi dlho. „Bolo pre mňa veľkým povzbudením, keď mi pri nedávnej kontrole na pľúcnej ambulancii lekárka povedala, že mám jednu z najlepších rőntgenových snímok pľúc, ktorú videla za posledný mesiac.“