Ilustračná foto - personál

NOVÁ STRECHA za 190.000,- € chráni novú MAGNETICKÚ REZONANCIU

Pred časom pribudol na našom Oddelení rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód nový špičkový moderný prístroj magnetickej rezonancie (MR). Už nejaký čas ho chráni kompletne zrekonštruovaná strecha, ktorá bola v havarijnom stave.

Rekonštrukcia strechy III. pavilónu s celkovou plochou 418 m2 bola ukončená pred pár dňami. „Keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku, rekonštrukcia sa realizovala v súlade s požiadavkami Krajského pamiatkové úradu. Investícia vo výške bezmála 190.000,- € bola hradená hlavne z kapitálových výdavkov MZ SR,“ uviedol riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH. 

100-ročný pamiatkovo chránený pavilón

Výstavba pavilónu sa začala ešte v roku 1916 a práce boli ukončené v roku 1924, kedy bola nemocnica uvedená do prevádzky. Objekt má prakticky 100 rokov. „Rekonštrukčné práce pri obnove kultúrnej pamiatky sa týkali najmä konštrukcie autentického zachovaného krovu, komínov a klampiarskych prvkov, ktoré majú pamiatkovú a umelecko-remeselnú hodnotu,“ doplnil riaditeľ UNLP.

Pri rekonštrukcii sa odstránila celá pôvodná keramická strešná krytina – bobrovka a nahradila sa novou. Rovnako sa odstránilo latovanie a časti dreveného krovu, ktoré boli napadnuté hnilobou a hmyzom. „Práce sme museli realizovať postupne, aby nedošlo k zamoknutiu stavby cez odkryté časti,“ uviedol Ing. Radomír Tóth, vedúci Oddelenia investičných činností UNLP Košice.

Demontovali sa všetky prvky oplechovania. „Následne sa zo všetkých historických prvkov vytvorili kópie. Okrem okrasných žľabových hákov, ktoré boli očistené, ošetrené a spätne namontované,“ pokračuje vedúci oddelenia. Strecha so strešným plášťom bola obnovená tak, aby lepšie chránila konštrukciu krovu pred poveternostnými vplyvmi. „Doplnili sme poistnú paropriepustnú kontaktnú hydroizoláciu, vymenili poškodené prvky dreveného krovu a ľanovou fermežou sme natreli vodorovné nosné prvky krovu – väzné trámy a pomúrnice, aby sa zabezpečila čo najdlhšia trvácnosť strešnej konštrukcie,“ dopĺňa R. Tóth.

Nemenej dôležité je, že všetky komíny, ktoré sa nachádzajú v pavilóne, boli domurované do pôvodnej výšky a tvaru, vrátane osadenia pôvodných betónových komínových dosiek. Klampiarske výrobky boli vyrobené ako kópie pôvodných.

Rekonštrukcia interiéru

Pred uvedením moderného MR prístroja do prevádzky, prešiel historicky chránený objekt aj rozsiahlou vnútornou rekonštrukciou priestorov čakárne a prípravovne pre pacientov, a tiež popisovacích miestností, ktoré sú súčasťou tohto moderného pracoviska magnetickej rezonancie. „Rekonštrukcia a modernizácia interiéru nášho III. pavilónu stála 338.000,- € a bola takisto hradená z kapitálových výdavkov Ministerstva zdravotníctva SR. V rekonštrukcii pamiatkovo chránených 100-ročných pavilónov v areáli na Rastislavovej plánujeme pokračovať,“ dodal riaditeľ nemocnice Ľ. Beňa.

Moderný MR prístroj slúži už od januára ambulantným aj hospitalizovaným pacientom nemocnice, ale aj pacientom iných zdravotníckych zariadení.

Magnetická rezonancia MAGNETOM Sola od Siemens Healthineers disponuje najkomplexnejšou technickou výbavou na báze umelej inteligencie na Slovensku. Je multifunkčná, slúži na vyšetrenie všetkých orgánov. Zariadenie funguje rýchlejšie ako staršie prístroje, čo je pre pacienta i personál komfortnejšie.

Viac si o novom prístroji MR prečítajte tu: https://www.unlp.sk/aktualita/unlp-ma-spickovy-mr-pristroj-s-unikatnou-technologiou-a-monitoringom-na-dialku/