Ilustračná foto - personál

Nové možnosti spolupráce UNLP so Slovenskou lekárskou komorou

lekarska komora prezident

Na pôde Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice sa uskutočnilo historicky prvé stretnutie vedenia nemocnice s vedením Slovenskej lekárskej komory (SLK). Hlavnou témou diskusie boli možnosti spolupráce, predovšetkým v oblasti vzdelávania, rozvoja lekárskeho stavu, ako aj ekonomických otázok, vrátane funkčnosti DRG.

Riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH. informoval partnerov zo SLK o rozpracovaných projektoch, ktoré majú zlepšiť pracovné prostredie pre lekárov, sestry ako aj ďalší personál. „Lekárov a sestry považujem za najväčšie bohatstvo našej nemocnice. Situácia v UNLP je z pohľadu zdravotníkov stabilizovaná, ale uvedomujeme si nevyhnutnosť riešiť dostatok personálu do ďalších rokov,“ uviedol Ľ. Beňa a zároveň ubezpečil SLK, že naša nemocnica bude realizovať aj ďalšie opatrenia, ktoré pomôžu zlepšiť personálnu situáciu, predovšetkým nedostatok sestier. „Pre zlepšenie pracovných podmienok zdravotníkov sme zaviedli aj pravidelné stretnutia so všetkými  odborovými organizáciami, na ktorých do detailov riešime aj tie najmenšie problémy a starosti zamestnancov“.

Vedenie UNLP tiež diskutuje o zlepšení spolupráce a vytvorení samostatnej triedy pre sestry so Strednou zdravotníckou školou na Kukučínovej ulici v Košiciach. „Vieme si predstaviť aj zavedenie štipendia  pre študentky posledného ročníka tejto triedy, aby sme si tak vychovali budúce kolegyne – sestričky. Máme veľkú motiváciu stabilizovať sestry, ale aj lekárov,“ dodal Ľ. Beňa.

SLK podporuje UNLP pri snahe získať financie na modernizáciu z Plánu obnovy

Prezident SLK MUDr. Pavel Oravec informoval, že SLK podporuje vznik novej nemocnice Rázsochy v Bratislave a tiež novej nemocnice v Martine z Plánu obnovy a odolnosti SR. Zároveň však bude podporovať UNLP, ako aj ďalšie univerzitné a fakultné nemocnice, aby získali financie z tohto plánu na modernizáciu a rekonštrukciu, ktoré sú pre tieto zdravotnícke zariadenia nevyhnutné.

Vzdelávanie, predovšetkým organizácia rezidentského štúdia, bolo jednou z ďalších spoločných tém. V krátkom čase sa budú na samostatnom stretnutí venovať možnostiam zlepšeniu tejto formy štúdia viceprezident SLK MUDr. Róbert Roland a námestníčka UNLP  LPS pre internistické odbory MUDr. Ivana Barániková.