Ilustračná foto - personál

Novinka, ktorá výrazne redukuje odber krvi u novorodencov

Neonatologické oddelenie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice pod vedením primára MUDr. Petra Krcha, PhD. zaviedlo novinku, ktorá výrazne redukuje odber krvi u novorodencov. „Nové mikro-metodiky hýbu svetom. Na základe pilotnej štúdie sme zaviedli meranie hladiny bilirubínu z kapilárnej krvi (plazmy). Našim cieľom je odoberať všetkým novorodencom, čím menej krvi, pretože jej ešte nemajú dosť vzhľadom na ich hmotnosť,“ vysvetľuje primár.

UNLP zakúpila na oddelenie prístroj, ktorý umožnil výrazne zredukovať odobratú krv dieťaťa na ďalšie vyšetrenia. „Miesto 1,5 ml krvi vieme to isté vyšetriť z objemu 0,03 ml čiže doslova z polovičky malinkej kvapky.“

Podľa primára Krcha „sú odbery krvi novorodencov pre ďalšiu diagnostiku dieťaťa veľmi dôležité, ale zároveň môžu vyvolávať následne chudokrvnosť“. Preto si novinku, ktorá tieto odbery redukuje, veľmi pochvaľuje.

Výrazné zníženie objemu krvi potrebnej na analýzu zdravotného stavu znižuje záťaž pre samotného novorodenca. Moderný odber je pre bábätko menej bolestivý, pretože pri ňom nie je nutná fixácia ako pri žilovom odbere.

Prínos pre dieťa, pre rodičov aj pre zdravotníkov

„Ďalšou výhodou je, že tieto odbery nemusí robiť lekár a sestra, stačí kapilárny odber sestrou. Takisto sa výrazne skrátil čas potrebný na odoberanie vzoriek. Výsledky máme zvyčajne do 2 – 3 minút a to pri možnosti naraz vyšetriť 8 vzoriek detí. Vieme tak rozhodnúť o prepustení novorodenca z nemocnice hneď po rannej vizite, nemusíme čakať na výsledok z centrálneho laboratória,“ vysvetľuje primár.

Okrem toho vedia lekári presnejšie a rýchlejšie monitorovať ťažké formy hemolytickej choroby novorodenca, hoci aj odbermi každú hodinu. „Novinky prispievajú aj k vyššej kvalite vzdelávania personálu,  výsledok máme takmer okamžite, tým pádom aj dynamika zmien hodnôt je odhalená hneď.“ Oddelenie má vďaka tomu aj nižšie náklady na samotnú analýzu krvi novorodenca.

Materské mlieko a blízkosť matky sú najdôležitejšie

Na Neonatologickom oddelení Tr. SNP 1 sa starajú lekári, sestry a pomocný personál o predčasne narodené deti v 32 – 36 týždni. Prvoradé je zabezpečiť im podporu dýchania, aby sa čím skôr stabilizovali funkcie pľúc a tiež naučiť dieťatko prijímať potravu. Mamička má možnosť byť s dieťatkom, aj keď je umiestnené  v inkubátore na jednotke intenzívnej starostlivosti. Môže ho tak kŕmiť vlastným materinským mliekom a venovať sa dieťatku podľa zdravotných možností.

Podľa P. Krcha neexistuje lepšia náhrada ako materské mlieko. „My to mlieko musíme podávať tak, aby tu bola prítomná matka, teda čerstvo odsaté, voláme ho „živé materské mlieko“, pretože obsahuje baktérie, veľmi dôležité imunoglobulíny, a ďalšie látky, ktoré chránia novorodencov pred vírusovými infekciami.“ Cieľom neonatológov je čím skôr stabilizovať dieťa, aby dokázalo samostatne dýchať a mohlo opustiť inkubátor. „Robíme všetko preto, aby bábätko bolo čím skôr kojené bezprostredne z prsníka matka,  pretože práve cez to prebieha komunikácia matka – dieťa.“

Predčasný pôrod nie je podľa neonatológa ničím mimoriadnym, pokiaľ sa nejedná o extrémne predčasné narodenie, pred 32 týždňom a s pôrodnou hmotnosťou do 1000 gramov. „Predpôrodná príprava je veľmi dôležitá. Správnym načasovaním a prípravou vieme pomôcť predísť rôznym zdravotným komplikáciám. A pokiaľ máme predčasniatko hneď od prvej chvíle v rukách, našim cieľom je urobiť mu čo najpresnejšiu diagnostiku a v čo najkratšom čase stabilizovať jeho stav, aby sa detičky ošetrovali čo najskôr s mamičkami,“ uzatvára Krcho.