Ilustračná foto - personál

Novinky na I. stomatologickej klinike zlepšujú podmienky pre detských hendikepovaných pacientov

Nová ambulancia pre príjem pacientov, rekonštrukcie a úpravy ďalších ambulancií, nové špičkové stomatochirurgické zubnolekárske súpravy. To všetko pribudlo na I. stomatologickej klinike (Poliklinika, Tr. SNP 1) na jeseň minulého roka. „Modernizácia pracoviska však pokračovala ďalej, pričom sa sústredila predovšetkým na zlepšenie podmienok pre detského pacienta. Na detskej ambulancii pribudol bezbariérový prístup, zmodernizovali sa priestory tak, aby lahodili detskému oku. Okrem toho všetkým pacientom kliniky slúži nový moderný röntgen s umelou inteligenciou. Pre prácu s náročným hendikepovaným detským pacientom, ale aj s ostatnými pacientmi je mimoriadne dôležitý,“ uviedol riaditeľ UNLP MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH počas obhliadky zmodernizovaných priestorov kliniky.

2000 pacientov za mesiac

Zdravotnú starostlivosť poskytujú na I. stomatologickej klinike bezmála dvom tisíckam pacientov mesačne. Modernizácia, nové prístroje a špičkové RTG pracovisko prinášajú zvýšenie komfortu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. „Predovšetkým pokiaľ ide o detských pacientov, ktorým kvôli hendikepu nie je jednoduché poskytovať stomatologické ošetrenia a zákroky. Či už ide o deti s pohybovými disfunkciami, ale aj deti s psychosomatickými či psychickými ťažkosťami, ktoré potrebujú mimoriadne citlivý a ohľaduplný prístup personálu,“ vysvetľuje prednostka I. stomatologickej kliniky doc. MUDr. Silvia Timková, PhD., MHA.

Sofistikovaný RTG prístroj 5-v-1

Na klinike pribudol jedinečný röntgen s umelou inteligenciou, ktorý sa ovláda jednoducho. Umelá inteligencia prístroja a nový Tomosharp algoritmus na odstraňovanie artefaktov a šumu umožňujú vytvoriť kryštálovo čisté snímky. Má mimoriadne vysoké rozlíšenie a tiež mód s nízkou dávkou žiarenia. Umožňuje 3D skenovania tváre, aj modelov. Je to jediný prístroj na svete s možnosťou generátora 120 kV.

Minimálne ožiarenie pre pacienta

„Moderná technológia redukuje radiačnú dávku až o 25% a výhodou je automatické nastavenie optimálnej dávky žiarenia, čo znamená minimálne ožiarenie pre pacienta,“ opisuje výhody röntgenu prednostka. Ručný časovač je ľahko ovládateľný, dosah ramena je až 205 cm. „To umožňuje pohodlné vyšetrenie aj pre pacienta na vozíku. Celková konštrukcia zariadenia zlepšuje smerovanie röntgenového lúča a znižuje riziko skreslenia snímky.“

Multifunkčný zobrazovací systém v jedinej výkonnej jednotke obsahuje 2D panoramatické zobrazenie a 3D zobrazenie vrátane možnosti skenovania modelov a 3D faciálneho skenovania. „Prináša novú úroveň kvality obrazu a presnosti diagnostickej informácie. Technické riešenie systému, inteligentné inovácie a automatizovaný pracovný postup zaručujú dokonalú polohu hlavy pacienta a reprodukovateľnú kvalitu snímky nezávisle na schopnostiach obsluhy,“ dodáva S. Timková.

Presné a detailné informácie pre stomatológa pri menšej radiácii pacienta

RTG okrem toho obsahuje implantologický plánovací modul, skenovanie dýchacích ciest, modul na vytvorenie a analýzu dentálnych modelov. Prístroj s umelou inteligenciu stál 55.000 eur, financie boli hradené z kapitálových výdavkov MZ SR v rámci programu starostlivosti o zdravotne znevýhodnených a hendikepovaných pacientov.

„Digitálny zubný röntgen znamená obrovskú výhodu, pacient na snímku nemusí čakať. Zobrazí sa doslova o pár sekúnd po nasnímaní. Následne ju môžeme zväčšovať, či farebne upravovať v prípade, ak je potrebné zlepšiť viditeľnosť. Digitálny systém šošoviek umožňuje aj zväčšenie dôležitých detailov, poskytuje teda presnejšie a detailnejšie informácie pre stomatológa a to pri menšej radiácii pacienta,“ uzatvára výhody moderného RTG S. Timková.

Klinika poskytuje svoje röntgenologické služby pre širokú verejnosť. „Aj pre tých, ktorí nie sú našimi pacientmi. Výslednú snímku pacient dostane v tlačenej forme a na DVD nosiči. Služby za RDG sú spoplatnené podľa platného cenníka UNLP, zverejnené na webovej stránke UNLP,“ hovorí vedúca sestra kliniky Mgr. Natália Bradáčová.

Práca s detským pacientom je špecifická

Veľmi dôležitými aspektmi pre vytvorenie pozitívneho vzťahu k zubnému ošetreniu má okrem ľudského prístupu personálu, aj vzhľad prostredia. Zvlášť na detského pacienta. „Preto sme postupne menili a skrášľovali naše pedostomatologické oddelenie. V čakárni sa vymenili  podlahy do živých farebných tónov, menili sa vstupné dvere, celé detské oddelenie sa vymaľovalo a steny sme vyzdobili detskými motívmi. Na ambulanciách je zároveň nový zdravotnícky nábytok. Súčasťou rekonštrukcie bolo zriadenie štvrtej ambulancie pre deti, s novou modernou zubnolekárskou súpravou,“ konštatuje zástupkyňa prednostky I. stomatologickej kliniky MUDr. Lívia Sladká, PhD., MHA.

Mimoriadna pozornosť sa venuje detským hendikepovaným pacientom  

„Pokiaľ ide o hendikepované a zdravotne znevýhodnené deti, máme obrovský spád, zdravotnú starostlivosť poskytujeme polovici Slovenska,“ vysvetľuje L. Sladká.  Ide najmä o autistické deti, deti postihnuté detskou mozgovou obrnou (DMO), ale tiež o quadruparetické postihnutia, psychiatrické syndrómy, rôzne neurologické ochorenia (epileptici) a podobne.

„Tieto deti musíme ošetrovať v celkovej anestézii, pretože vo väčšine prípadov nie sú schopné zvládnuť stomatologický úkon bez toho.“ Naši pedostomatológovia ako z mála na Slovensku ošetrujú nespolupracujúce deti v celkovej anestézii, na operačnej sále I. stomatologickej kliniky, ktorej vybavenie umožňuje nielen extrakcie zubov (chirurgické výkony), ale aj komplexnú sanáciu chrupu.

Práca sestry s detským pacientom má obrovský význam pre ďalšiu liečbu

Zvlášť, ak ide o autistické deti, či deti s rôznymi psychickými poruchami. „Cvičíme si tieto deti s obrázkami, tzv. piktogramami, aby ich už rodičia vedeli pripraviť na návštevu zubára. Ukazujú im obrázky, napríklad, že prídu autobusom, autom alebo vláčikom, ak sú mimo Košíc. A potom majú fotografie, čo nasleduje ďalej: budova polikliniky, ambulancia, náš personál.  Už v čakárni potom reagujú, že táto sestrička nie je naša, táto je naša. Vytvárajú sa väzby medzi nami od začiatku,“ rozpráva  sestra kliniky Judita Pustová.

Neraz ide o deti s veľmi vážnymi neurologickými a psychiatrickými poruchami. „Po komunikácii a opakovaných stretnutiach sa však dokážeme o nich postarať aj v ambulancii, čo je obrovské víťazstvo, lebo ich nemusia pedostomatológovia ošetriť v celkovej anestézii. Každá je záťažou pre detský organizmus a ošetrenie priamo v ambulancii je pohodlnejšie, rýchlejšie a menej zaťažujúce pre dieťa, ale aj rodiča, ktorý ho sprevádza,“ uzatvára MUDr. Sladká.