Ilustračná foto - personál

Nový profesor UNLP P. Kristian pôsobí na Klinike infektológie a cestovnej medicíny

Novému profesorovi MUDr. Pavlovi Kristianovi, PhD. zablahoželal riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH: „Som veľmi rád, že naša nemocnica má ďalšieho kolegu,  profesora. Získanie profesúry stojí každého lekára mnoho rokov usilovnej, zodpovednej a tvrdej práce. Bez zanietenosti a doslova vášne pre vedu a výskum by sa úspech dosiahnuť nedal.  Všetko inovatívne, čo pri svojom výskume získate, slúži v prospech našich pacientov a tiež študentov, ktorým odovzdávate svoje poznanie“.

Od ukončenia štúdia medicíny (všeobecné lekárstvo) v roku 1996 pôsobí prof. Kristian na Klinike infektológie a cestovnej medicíny UNLP a Lekárskej fakulty UPJŠ. Minulý týždeň si spolu s ďalšími 47 kolegami z rôznych spoločensko-vedných oblastí prevzal menovanie za profesora z rúk prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

„Každý takýto úspech patrí celému tímu, nielen jednotlivcovi. Veľmi si vážim a oceňujem výbornú spoluprácu v rámci kliniky. Spolupráca,  ktorú má v súčasnosti nemocnica s Lekárskou fakultou, je na veľmi dobrej vlne, nech to tak ostane aj naďalej. Spolupráca posúva celú našu kliniku dopredu v liečbe pacientov, aj v oblasti vedy a výskumu,“ uviedol pri stretnutí  profesor Kristian.

Roky odbornej vedecko-výskumnej práce venoval vnútorným chorobám. Je vedeckým sekretárom Slovenskej spoločnosti infektológov a zároveň členom výboru Slovenskej hepatologickej spoločnosti, v minulosti bol jej viceprezidentom. Je čestným členom Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně. V rokoch 2019 – 2022 sa zapojil do APVV projektu MŠ SR „Význam nových biomarkerov hepatitídy B pre stratifikáciu rizika a manažment liečby pacientov s chronickou infekciou HBV“. Zapojil sa do viacerých národných výskumných projektov realizovaných Vedeckou grantovou agentúrou ministerstva.

Zuzana Čaputová v príhovore k novým profesorom zdôraznila, že akademická a vedecká obec je dnes konfrontovaná aj s inými, neakademickými javmi. „Časť verejnosti prestala dôverovať vedecky overeným faktom, rezignovala na poznanie a racionalitu. Doba pred nás pritom stavia výzvy, ktoré nemáme šancu zvládnuť bez využívania vedeckého poznania, ale tiež bez racionálneho prístupu a schopnosti vecnej spoločenskej diskusie.

Nech to však nie je dôvod na rezignáciu! Práve naopak. Povzbudivou tvárou Slovenska sú špičkoví odborníci, vedci, či pedagógovia, ktorí dosahujú skvelé výsledky nielen na Slovensku, ale reprezentujú našu krajinu i v zahraničí. Ste to Vy, Vaša celoživotná práca, Vaše vedomosti a skúsenosti, na ktorých môžeme stavať našu budúcnosť.“