Ilustračná foto - personál

Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice je MUDr. Ján Slávik, MBA

Budovy, areál - urgent
MUDr. Ján Slávik, MBA, generálny riaditeľ UNLP Košice

„UNLP Košice je excelentným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Budeme to ďalej rozvíjať. Nemocnicu tvoria všetci jej zamestnanci. Chceme, aby mali lepšie pracovné podmienky,“ s týmito slovami nastúpil 1. júna 2021 na svoju pracovnú pozíciu nový generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Ján Slávik, MBA.

Ján Slávik pôsobí v zdravotníctve aktívne 34 rokov. Svoju kariéru začal v roku 1987 po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ práve v UNLP Košice na vtedajšom Anestéziologicko-resuscitačnom oddelení. Ako anestéziológ pracoval v tejto nemocnici ďalších 18 rokov. V roku 1990 získal atestáciu I. stupňa v odbore anestéziológia a resuscitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996 atestáciu II. stupňa v odbore anestéziológia a resuscitácia. Do roku 2006 bol ordinárom na I. klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP. V roku 2006 sa stal primárom na Oddelení anestézie a intenzívnej medicíny Nemocnice Košice-Šaca, neskôr námestníkom pre liečebno-preventívnu starostlivosť a od roku 2016 do marca 2021 bol riaditeľom tejto spoločnosti a anestéziológom zároveň. V poslednom období pôsobil aj ako medicínsky riaditeľ dvanástich nemocníc skupiny AGEL na Slovensku.

Pri zrode Leteckej záchrannej služby v Košiciach slúžil pri transporte pacientov.  Je spoluautorom prvých skrípt pre výučbu v odbore anestéziológia a intenzívna medicína. Publikoval vyše 50 vedeckých a odborných prác v periodikách zameraných na pôrodnú analgéziu a je spoluautorom monografie Gynekológia v praxi. Pre Jána Slávika, nového generálneho riaditeľa UNLP je v živote dôležitá najmä viera v človeka a v jeho dobro.