Ilustračná foto - personál

Nutnosť mať prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 alebo dvoma rúškami

Ilustračné foto.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice realizuje od začiatku augusta monitoring pacientov a návštev v súlade s covid automatom. Každej vstupujúcej osobe do monobloku na Tr. SNP a tiež do monobloku na Rastislavovej ulici meria pracovník UNLP teplotu. Zároveň upozorní každého na nutnosť mať v priestoroch UNLP prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu, prípadne 2 rúškami.
Pokiaľ ide o nutnosť nosiť v UNLP respirátor pre návštevy pacientov, tá platí v nemocnici dlhodobo, od uvoľnenia opatrení pre všetky návštevy. Návštevy sú v UNLP povolené v stredu, v sobotu, v nedeľu od 14.30 do 16.30.
Podľa aktuálnej epidemiologickej situácie (COVID automat) sa upravujú pravidlá monitoringu, prípadne prechod na triáž pacientov a návštev. Monitoring v súčasnom nastavení prebieha v súlade s odporúčaním MZ SR.
UNLP je druhým najväčším zdravotníckym zariadením poskytujúcim zdravotnú starostlivosť na Slovensku, v čase pandémie nemocnica disponovala najväčším počtom lôžok pre covidových pacientov. Hygienické opatrenia sú v nemocnici nastavené v prospech zdravia pacientov a zdravotníckeho personálu, aby sa zachovala aj naďalej dostupnosť a kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Pracovníci Odboru nemocničnej hygieny a epidemiológie UNLP veľmi precízne monitorujú aktuálnu epidemiologickú situáciu na Slovensku. Veríme, že všetky opatrenia, ktoré sú vždy pružne nastavené, prijímajú pacienti s porozumením a pochopením, že UNLP robí všetky opatrenia v ich prospech.