Ilustračná foto - personál

O úspešnej transplantácii pankreatických ostrovčekov v UNLP diskutovali nefrológovia na medzinárodnom kongrese

Takmer 80 odborných prednášok za dva dni si vypočulo vyše 300 účastníkov 44. kongresu Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou v Košiciach. „Roky sa spolu snažíme starať o pacientov čo najlepšie, posúvať hranice inovatívnej medicíny dopredu. V našej nemocnici máme oddelenie, ktoré sa zaoberá posudzovaním inovatívnych procesov v zdravotníctve a ich prínosmi pri zavádzaní do praxe. Súčasťou týchto inovatívnych postupov je aj naša nedávna breaking aktivita, alogénna transplantácia Langerhansových otrovčekov,“ povedal v úvode medzinárodného kongresu riaditeľ UNLP Košice, transplantológ a nefrológ, MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH.

Alogénna transplantácia Langerhansových ostrovčekov – prvýkrát pred odborníkmi

UNLP Košice dostala v úvode kongresu priestor na prezentáciu prvej alogénnej transplantácie pankreatických ostrovčekov na Slovensku od mŕtveho darcu. Úspešná transplantácia buniek pankreasu pre pacientku s cukrovkou 1. typu je výsledkom spolupráce mnohých odborov a špecializácií v rámci našej nemocnice, a tiež  mimoriadnej spolupráce s českým Inštitútom klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM). Inovatívnosť spočívala aj v tom, že sme u pacientky s diabetom a zlyhaním obličiek uskutočnili začiatkom septembra dve transplantácie po sebe v priebehu niekoľkých dní. Najskôr transplantáciu obličky a následne transplantáciu endokrinných buniek pankreasu, ktoré produkujú inzulín. „U 38-ročnej pacientky sa výrazne zlepšila metabolická kompenzácia diabetu, zaznamenali sme menší výskyt hypoglykémií, glykémie sú v norme až 90% zo dňa, pacientka má tiež voľnejšiu diétu, čo sa celkovo odrazilo na lepšej kvalite života pacientky,“ uviedla v prezentácii doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD.

Experiment: obalením transplantovaných ostrovčekov polymérmi sa dá regulovať tvorba inzulínu

Do diskusie o úspešnej transplantácii Langerhansových ostrovčekov v UNLP sa zapojil aj  Ing. Igor Lacík, DrSc., aktuálny laureát v kategórii Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku, ktorý pôsobí v Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied. Nachádza využitie polymérnych materiálov práve v liečbe cukrovky. Spolu so svojím tímom patrí k medzinárodne rešpektovaným skupinám. Svojím výskumom dokázali, že obalením transplantovaných ostrovčekov polymérmi sa dá regulovať tvorba inzulínu a zároveň ich chrániť pred imunitným systémom. „Nastaviť krehký systém v ľudskom tele nie je jednoduché, avšak tento typ liečby môže v budúcnosti znamenať prevratnú zmenu v živote diabetických pacientov, u ktorých zlyhávajú súčasné možnosti kontroly hladiny cukru, a tiež u rizikových pacientov, ako sú tehotné ženy a detskí pacienti,“ tvrdí uznávaný vedec Ing. Lacík.

Diabetickými nefropatiami trpí na Slovensku až 152-tisíc ľudí, z nich 30-tisíc je detí

Nesprávny životný štýl, stres, či nadváha – faktory, ktoré výrazne vplývajú na rozvoj ochorení spojených s komplikáciami, žiaľ už aj u detí. Podľa aktuálnych štatistík, ktoré odzneli na kongrese, je najviac prípadov v Košickom kraji. Stúpa najmä počet ochorení súvisiacich s vysokým tlakom a cukrovkou. Práve u týchto ľudí dochádza k značnému opotrebovaniu orgánov, až k ich zlyhaniu. Potom nasleduje ich výmena, transplantácia, žiaľ nie všetci pacienti sa jej dočkajú. „Podľa posledných informácií Národnej transplantačnej organizácie na Slovensku (NTO) aktuálne čaká na transplantáciu orgánu 314 pacientov, z nich 268 na obličku,“ uviedol na kongrese riaditeľ NTO, MUDr. Daniel Kuba, PhD.

Zaujímavosťou kongresu boli prednášky hlavne mladšej generácie nefrológov o umelej inteligencii v dialýze, možnosti domácej hemodialýzy (nazývanej aj umelá oblička) a v závere kongresu sa diskutovalo aj o komunikácii s pacientom, ktorá je dôležitou súčasťou úspešnej liečby v nefrológii.