Ilustračná foto - personál

Obe pôrodnice opäť slúžia všetkým budúcim matkám

novorodenec - ilustračná fotka

Náročná situácia s pandémiou COVID-19 sa dotkla všetkých pracovísk Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Mimoriadny nápor rodičiek však pocítila pôrodnica na Tr. SNP. „Za prvé tri mesiace tohto roka sa v dôsledku epidemiologických opatrení zvýšil počet pôrodov na našom pracovisku o takmer 30%,“ povedal prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky UNLP Košice doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH. Dôvodom nárastu pôrodov v tunajšej pôrodnici je predovšetkým skutočnosť, že pôrodnica na Rastislavovej ulici slúžila od januára výlučne budúcim matkám, ktoré mali pred pôrodom pozitívne testy na ochorenie COVID-19.

Prehľad za roky 2019-2021 (január-marec) – pôrodnica Tr. SNP 1

Rok 2019 počet novorodencov 375
Rok 2020 počet novorodencov 362
Rok 2021 počet novorodencov 453

Novorodencov „očkujú“ ich vlastné mamy. Pokiaľ prekonali v tehotenstve COVID-19
Od januára do marca sa na Tr. SNP narodilo 453 novorodencov. „Keď som si porovnal počty narodených detí za uplynulých desať rokov, je to určite rekord za prvé tri mesiace,“ uviedol primár MUDr. Peter Krcho, PhD., ktorý vedie Neonatologické oddelenie UNLP od marca 2020. Neonatológovia zároveň vyšetrili všetky deti matiek, ktoré prišli do pôrodnice potom, čo prekonali ochorenie COVID-19 počas gravidity. „Zistili sme, že každé dieťatko malo špecifické protilátky od mamky. My týchto novorodencov označujeme za novorodencov očkovaných proti infekcii COVID-19 vlastnou mamkou – pasívnym presunom protilátok. A samozrejme všetkých ošetrujeme spolu, čo je najmä v tomto čase extrémne dôležité, nakoľko materským mliekom dostávajú od vlastnej mamičky ďalšie protilátky,“ vysvetľuje P. Krcho. „Súčasne sme v tomto období ošetrovali 19 novorodencov, ktorí boli predčasne narodení a krátkodobo vyžadovali vysokošpecializovanú intenzívnu starostlivosť. Najdôležitejšie, čo sme vedeli zabezpečiť, bolo ošetrovanie spolu s mamičkami počas celej hospitalizácie. Najmä v čase pandémie je to obrovské pozitívum“.

Pôrodnica na Rastislavovej už pre všetky rodičky
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie spolu s Neonatologiockým oddelením v areáli na Rastislavovej boli od januára vyčlenené len pre COVID pôrody. Do dnešného dňa ich uskutočnil 184. Ako bude fungovať pôrodnica v novom režime? „Bežné rodičky budú umiestnené na 4. poschodí nášho oddelenia, kde je pôrodná aj sekčná sála zvlášť. Osobitné podmienky pre COVID-19 pozitívne rodičky ostávajú naďalej vytvorené na 5. poschodí, vrátane pôrodnej i operačnej sály, čiže sú absolútne izolované od ostatných rodičiek. Teší ma, že sa k nám vďaka zlepšujúcej sa epidemickej situácii môžu vrátiť bežné rodičky, ktoré už netrpezlivo čakajú na našich šikovných pôrodníkov,“ uviedol MUDr. Ladislav Rosocha, PhD., MPH, MBA, primár Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v areáli na Rastislavovej.