Ilustračná foto - personál

Ocenenie „Moja sestra“ získala naša Mgr. Nataša Seligová. Blahoželáme!

Obaja riaditelia s vedením I. internej kliniky pri gratulácii Mgr. Nataši Seligovej, sestre gastroenterologickej ambulancie I. internej kliniky našej nemocnice, ktorá tento rok vyhrala ocenenie v kategórii „Moja sestra“.

„Táto cena v podstate patrí celej gastroenterológii na I. Internej klinike. Zaslúži si ju každá jedna sestra, na každom pracovisku.“

Naša sestra, Mgr. Nataša Seligová, koncom novembra získala ocenenie „Moja sestra.“ Je to ocenenie vyjadrujúce charakter starostlivosti založenej na odbornosti, humanite, ľudskosti a pomoci pacientskym organizáciám a pacientom pri liečbe, vzdelávaní, vyrovnávaní sa s ich ochorením. Cenu jej odovzdal minister zdravotníctva MUDr. Vladimír Lengvarský a prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR, PhDr. Mária Lévyová počas Piatej celoslovenskej pacientskej konferencie.

Nataši „doma“ zablahoželal generálny riaditeľ nemocnice, MUDr. Ján Slávik, MBA spolu s výkonným riaditeľom MUDr. Ľuboslavom Beňom, PhD., riaditeľkou pre úsek ošetrovateľstva PhDr. Alenou Kellnerovou, MPH, vedením I. Internej kliniky, prednostkou prof. MUDr. Ivicou Lazúrovou, FRCP, DrSc., jej zástupcom MUDr. Marekom Felšőcim, PhD., vedúcou sestrou kliniky, PhDr. Evou Madurovou. Ku gratuláciám sa pripájame aj my všetci.

Natašky sme sa opýtali na jej dojmy zo slávnostného odovzdávania cien.

Ako ste sa cítili, keď pri vyhlasovaní výsledkov ankety „Moja sestra“ zaznelo vaše meno? 

Bol to úžasný, priam neopísateľný pocit. Víťazstvo ma dojalo.

Veľmi milo ma prekvapila už samotná nominácia, za ktorú vďačím našej pani doktorke, MUDr. Márii Zakuciovej a Slovak Crohn club. To, že som si cenu mohla prebrať od ministra zdravotníctva MUDr. Lengvarského a  prezidentky AOPP PhDr. Lévyovej je pre mňa veľká česť a nezabudnuteľný zážitok.

Zároveň ma veľmi teší, že moja práca má význam a je aj takto vzácne ohodnotená.

Na koho ste mysleli pri preberaní ceny?

Hlavou mi v tej chvíli prebehlo veľa myšlienok. Patrili najmä môjmu synovi, rodičom, rodine, známym.Pocit vďačnosti a zadosťučinenia, ale aj pocit veľkej zodpovednosti do ďalších rokov mojej práce s cieľom nesklamať.
Veľké ďakujem patrí všetkým úžasným ľuďom okolo mňa, ktorí ma podporili nielen v ankete, ale podporujú ma celý život.Mojim rodičom, rodine, priateľom, známym, kolegyniam, lekárom a pacientom. Ďakujem všetkým, ktorí za mňa hlasovali a podporili ma. Bez nich by som túto cenu nemala. Veľa to pre mňa znamená.

Čo vás na ocenení teší najviac?

Je to dôkaz, že moja práca ma význam, aj keď je v týchto časoch ešte viac vyčerpávajúca, ako zvyčajne.

Ako prijali vaše víťazstvo najbližší kolegovia?

Lekári a kolegyne sa tešili so mnou, čo ma teší dvojnásobné. Víťazstvo nevnímam ako svoje víťazstvo, ale táto cena v podstate patrí celej gastroenterológii – I. Internej klinike, každá jedna sestra na každom pracovisku si to zaslúži, tak ako ja, hlavne v tejto ťažkej dobe Covid pandémie.

Veľké Ďakujem patrí hlavne skvelej lekárke MUDr. Laure Gombošovej, PhD. za stále vedomostné poznatky v oblastibiologickej liečby, MUDr. Eduardovi Veselínymu, MUDr. Márii Zakuciovej a MUDr. Sylvii Dražilovej, PhD., všetkým sestrám a lekárom I.Internej kliniky.
Ďakujem za ústretovosť a podporu vedúcej sestre PhDr. Eve Madurovej a vedúcej sestre odboru ošetrovateľstva PhDr. Alene Kellnerovej, MPH a samozrejme celej nemocnici.

Čo by ste odkázali všetkým sestrám? Situácia nie je jednoduchá, ľudia sú unavení, blížia sa Vianoce, COVID je stále na vzostupe.

Situácia je momentálne veľmi náročná. A preto všetkým sestrám a kolegom v tejto náročnej epidemiologickej situácii prajem hlavne veľa zdravia, lebo to je dôležité, veľa síl do ďalšej práce a veľa trpezlivosti, aby naďalej vytrvali pri svojich pacientoch a pacientom, aby využili všetky možnosti prevencie, ktoré sú v súčasnej dobe dostupné a bezpečné.

Riaditeľka Úseku ošetrovateľstva PhDr. Alena Kellnerová s Mojou sestrou Mgr. Natašou Seligovou

Na obrázku:  Riaditeľka Úseku ošetrovateľstva PhDr. Alena Kellnerová s Mojou sestrou Mgr. Natašou Seligovou