Ilustračná foto - personál

Odborníci UNLP v ankete TOP LEKÁRI 2023

NAŠI ODBORNÍCI v ankete  TOP LEKÁRI 2023

Môžete ich podporiť svojim hlasom

HLASOVAŤ môžete IBA do 19. júla tu: Zdravotnícke noviny

 

Svojim hlasom môžete podporiť: 

prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH – gynekológia a pôrodníctvo

prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky UNLP a LF UPJŠ Košice

MUDr. Peter Kizek, PhD., MHA, MPH – maxilofaciálna chirurgia

prednosta Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UNLP a LF UPJŠ Košice

MUDr. Piotr Pedowski – rádiológia

prednosta Kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód UNLP a LF UPJŠ Košice

MUDr. Ľubomír Velk, PhD. MPH – urológia

Primár Urologického oddelenia

MUDr. Monika Moravská – oftalmológia

zástupkyňa prednostu Očnej kliniky UNLP a LF UPJŠ Košice

 

Hlasujte TU:  ZDRAVOTNÍCKE NOVINY 

#chranimevasezdravie