Ilustračná foto - personál

Oftalmológovia na kongrese diskutovali najmä o výsledkoch operačnej liečby

Kongres oftalmológov, hotel Hilton,

Na XXVI. výročnom kongrese Slovenskej oftalmologickej spoločnosti (30.9.-2.10.), ktorý spoločnosť usporiadala s Očným oddelením Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, sa stretli poprední oční lekári z celého Slovenska. Online prednáškou o minimálne invazívnej chirurgii oka prispel lekár zo Spojených arabských emirátov slovenského pôvodu, I. Kozák. Série zaujímavých prednášok odzneli k diagnózam oka súvisiacich s civilizačnými chorobami, ako aj s ochorením COVID 19. Najviac sa diskutovalo o operáciách katarakty (sivého zákalu), sietnice a refrakčných operáciách rohovky. Zaujali aj prednášky o glaukóme (zelený zákal), kde vystúpila MUDr. Barbora Horváthová, primárka Očného oddelenia UNLP.

Zelený zákal – druhá najčastejšia príčina straty zraku

Konferencia oftamológov, prístroj, vyšetrenie pacienta

Glaukóm s prívlastkom tichý zabijak zraku sa vyvíja pomaly a bez príznakov. Bezbolestne dochádza k postupnému odumieraniu a degenerácii zrakového nervu. Môže sa objaviť u detí, aj u seniorov. Náchylnejší sú ľudia nad 40 rokov, krátkozrakí, ľudia s cievnymi ochoreniami a diabetici. Až polovica ľudí s touto diagnózou o svojom ochorení nevie. „Pacient spozoruje, že sa niečo deje, až keď príde o 40% zraku, také poškodenie je už, žiaľ, trvalé. Treba si uvedomiť, že iba včasná diagnostika a liečba dokáže ochorenie spomaliť,“ hovorí MUDr. Horváthová.

Dôležitá je prevencia

Jedným z možných predpokladov vzniku zeleného zákalu je zvýšenie vnútroočného tlaku, preto je dôležité ho čo najpresnejšie stanoviť. „Meranie vnútroočného tlaku je bezbolestné vyšetrenie a diagnostické prístrojové vybavenie na našom oddelení je spoľahlivé a presné. Ak odhalíme vyššie hodnoty vnútroočného tlaku, nasleduje liečba kvapkami, v niektorých prípadoch ambulantne vykonáme laserový zákrok,“ informuje primárka. U pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom môže zvyšovať vnútroočný tlak aj diagnóza COVID-19.

Aké očné ochorenia môže spôsobovať pandémia?

V súvislosti s pandémiou COVID-19 sa v spoločnosti vyskytol nový fenomén – pandémia ochorenia povrchu oka (tzv. suché oči). Na jej vzniku sa podieľajú: práca so zobrazovacími jednotkami pri tzv. „home office“ a častejšie nosenie respirátora, alebo tvárovej masky. „Dôležité je kvapkanie si umelých sĺz, či používanie dezinfekčných prípravkov, ktoré sú voľne predajné v lekárni,“ odporúča na záver primárka Horváthová.

Kongres oftalmológov

Na fotke: MUDr. Barbora Horváthová (tretia z ľavej strany)