Ilustračná foto - personál

Ortopedické ambulancie sa zmenili na moderný ambulantný trakt

Rekonštrukcia ambulancií Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva na Triede SNP 1 trvala dva mesiace. Zo starších ambulancií v pôvodných priestoroch na 1. poschodí polikliniky vznikol moderný trakt so štyrmi ambulanciami a recepciou. „Ambulancie sú vstupnou bránou do nemocnice, preto ich modernizácia a adekvátne vybavenie patria medzi naše priority,“ uviedol Vladimír Grešš, generálny riaditeľ v súvislosti s touto investíciou.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice vyčlenila na rekonštrukciu takmer 13.400 €. Financie sa použili na novú úpravu elektrických rozvodov, výmenu okien, či stavebný materiál, ktorý bol potrebný pri rekonštrukcii, a tiež na niektoré nové technické zariadenia. Samotné práce nemocnica realizovala svojpomocne.

Špecializované ortopedické ambulancie sú po rekonštrukcii komfortné a veľmi moderné. „Naša klinika poskytuje odbornú starostlivosť  pre pacientov z celého východného Slovenska a v nových podmienkach im ponúkame kompletný profesionálny liečebný prístup lokalizovaný na jednom mieste,“ vysvetľuje prednosta kliniky doc. MUDr. Marek Lacko, PhD. „Vďaka modernému ambulantnému traktu vieme poskytovať ešte vyššiu kvalitu liečebno-preventívnej starostlivosti. Prináša pacientom zlepšenie po funkčnej, estetickej aj hygienickej stránke. Čo je rovnako dôležité, spokojní sú aj zdravotníci, ktorí tu pracujú.“

Pribudne moderná osteologická ambulancia

Súčasťou ortopedického traktu sú špecializované poradne, príjmová ambulancia a novovytvorená špecializovaná osteologická ambulancia. „Jej zriadením sa zvýši dostupnosť poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov s osteoporózou aj inými metabolickými ochoreniami skeletu. Mnohým sa skráti čakacia doba na toto vyšetrenie,“ hovorí zástupca prednostu kliniky, MUDr. Vladimír Filip.

Súčasťou osteologického vyšetrenia je aj zhodnotenie kostnej hustoty nameranej denzitometrickým prístrojom. V súčasnosti je zlatým štandardom v diagnostike a liečbe osteoporózy. Ide o ochorenie kostného tkaniva, ktoré sa prejavuje ubúdaním množstva kostnej hmoty a poruchami mikroarchitektúry kosti. To následne vedie k oslabeniu pevnosti kosti a k ich zvýšenej lámavosti. „Väčšina našich pacientov má určité obmedzenia v pohyblivosti, preto zrekonštruované priestory budú prospešné nielen pre nich, ale aj pre zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú,“ uzavrel V. Filip.