Ilustračná foto - personál

OSLAVY 100. výročia otvorenia Štátnej nemocnice v Košiciach vyvrcholili slávnosťou za účasti prezidenta SR Petra Pellegriniho

Sto rokov … na jednej strane veľmi veľa, na druhej veľmi málo … Z pohľadu nemocnice sú to státisíce zachránených životov a vyliečených pacientov a za tým všetkým sú ľudia. Históriu píšu ľudia, za spoluprácu sú zodpovední ľudia, procesy tvoria ľudia. Personál je našim najväčším bohatstvom. Zodpovedá za zdravie nás všetkých,“ uviedol na Slávnostnej benefícii riaditeľ UNLP Košice, MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH.

„Stará nemocnica“, ako ju dodnes volajú Košičania, je kolískou košickej medicíny, ktorá dávala a dáva impulzy k vzniku ďalších košických nemocníc a predstavuje dnes ako Univerzitná nemocnica L. Pasteura v spolupráci s partnerskými nemocnicami kľúčového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na východe Slovenska.

„Na činnosť nemocnice sa dívam cez prizmu dôležitých atribútov, ktoré musia byť univerzitnej nemocnici vlastné – v prvom rade liečba, určovanie trendov, hľadanie ciest k inováciám, výučba a výskum. Zlepšovanie a skvalitňovanie všetkých procesov principiálne súvisí so systematickou prácou na všetkých pozíciách v nemocnici. Zodpovednosť je na nás všetkých, každý z nás zanecháva v týchto procesoch svoju stopu,“ dodal na slávnosti riaditeľ Beňa.

K zamestnancom sa na slávnosti prihovoril prezident SR Peter Pellegrini: „Vaša nemocnica patrí k špičkovým zdravotníckym zariadeniam na Slovensku, snúbi sa v nej dlhoročná tradícia s najmodernejšími trendmi, či už v oblasti medicíny, alebo aj manažmentu. Ste zároveň aj špičkovým vedecko-výskumným pracoviskom. Ponúkate dôkazy o tom ako sa posúvajú hranice modernej medicíny, čo znamená predovšetkým nádej pre pacientov. Vraciate im zdravie aj vyššiu kvalitu života a k tomu prispieva každodenná obetavá práca celého personálu vašej nemocnice.“

„Som len o 10 rokov mladší ako táto nemocnica,“ začal svoj príhovor prezident Rudolf Schuster, za čo ho účastníci odmenili potleskom a pokračoval svojimi spomienkami na legendy košického zdravotníctva, s ktorými sa osobne stretol, pričom vyzdvihol najmä prínos profesora Jána Kňazovického, ako zakladateľa košickej chirurgickej školy, s ktorým mal, aj ako s priateľom, blízky vzťah.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková zdôraznila význam UNLP Košice, ktorá je v rámci kategorizácie nemocníc určená ako hlavná a jediná nemocnica 4. úrovne v rámci oboch krajov východného Slovenska a poďakovala všetkým, ktorí prispeli k rozvoju nemocnice: „Ďakujem vedeniu, lekárom, sestrám, ďalším zdravotníckym pracovníkom, administratívnym zamestnancom, ako aj pacientom, nielen z východného Slovenska, ktorí sa s dôverou obracajú práve na univerzitnú nemocnicu v Košiciach. Zamestnancom želám veľa medicínskych úspechov reprezentujúcich slovenské zdravotníctvo tak doma, ako aj v zahraničí.“

Hostia slávnostnej benefície sa zhodli, že košická univerzitná nemocnica spĺňa všetky kritériá, ktoré sú porovnateľné s nemocnicami vo vyspelom západnom svete. Prispieva tomu aj súčasná spolupráca UNLP a UPJŠ s ambíciou pokračovať v inováciách. Potvrdil to aj rektor UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.: „Želáme si, aby náš inštitucionálny vzťah priniesol zdravie nielen pacientom, ale i tým, ktorí ho prinášajú, aby medzi zdravotníkom a pacientom vznikol morálny a etický vzťah založený na priateľstve. Želám aj materiálne zdravie tejto nemocnici, ako aj čo najviac absolventov, špecialistov a k tomu dáva UPJŠ svoju pevnú ruku. Spoločne to dosiahneme.“

Dekan Lekárskej fakulty UPJŠ, Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. poďakoval vedeniu UNLP za vynikajúcu spoluprácu v posledných rokoch, ktorá sa odvíja nielen na poli liečenia pacientov, ale aj v hľadaní pravdy v medicíne, to znamená vo vedecko-výskumnej činnosti, ktorá obe partnerské inštitúcie posúva vpred: „Želám zamestnancom nemocnice veľa zdravia, osobnej spokojnosti a kvalitné pracovné podmienky.“

Za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov udelil riaditeľ Ľuboslav Beňa pamätnú medailu kľúčovým partnerským zdravotníckym zariadeniam, vzdelávacím inštitúciám, ako aj 27 velikánom košickej medicíny in memoriam, ktorých význam presiahol hranice mesta a kraja. Oslavu jubilea nemocnice umocnila historicko-odborná časť, ktorá bola venovaná zvlášť histórii chirurgických odborov, zvlášť histórii internistických odborov, ako aj akademickej spolupráci medzi UNLP a UPJŠ.

Ocenení:

IN MEMORIAM

Zdravotnícke zariadenia

Vzdelávacie inštitúcie

FOTOGALÉRIA: