Ilustračná foto - personál

Otvárame Centrum pre prevenciu infekcií vyvolaných HPV

Prihlásiť sa na očkovanie v PONDELOK 24. apríla môžete: https://forms.gle/GBuDFknfAzy3nTcf8

 

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice sa pripája k inštitúciám a organizáciám, ktoré budú aktívne očkovať proti HPV vírusu, ktorý spôsobuje vážne onkologické ochorenia. „Otvárame Centrum pre prevenciu infekcií vyvolaných ľudským papilomavírusom/HPV,“ hovorí riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH. Vznikne v priestoroch Vakcinačného centra, ktoré UNLP zriadila v januári 2021, dôvodom bolo očkovanie obyvateľstva proti COVIDU.

„Chceme ho však efektívne využiť aj na očkovanie proti HPV. Vírus sa vyskytuje u viac ako 90% populácie a je dokázaná príčinná súvislosť HPV infekcie so vznikom závažných onkologických ochorení, ktorým sa dá vakcináciou predísť. Prioritne budeme očkovať populáciu nad 18 rokov. Vyhľadať naše Centrum  môžu  špeciálne skupiny pacientov, pre ktorých je očkovanie dôležitou prevenciou. Ide napríklad o pacientov s chronickými ochoreniami, poruchami imunity, po onkologickej liečbe, po transplantácii a iné,“ hovorí riaditeľ.

Centrum očkovania proti HPV otvárame v UNLP v pondelok, 24. apríla o 10.00 hod.

V priestoroch:  Vakcinačné centrum, Rastislavova 43, Pavilón II., Košice.

Na spoločnom podujatí  predstavíme dôležitosť očkovania a naši odborníci ako aj hostia  z ďalších zdravotníckych zariadení či inštitúcií vysvetlia dôvody, prečo je to nevyhnutné. „Je veľmi dôležité, že sa do kampane na očkovanie proti HPV zapoja aj naše partnerské zdravotnícke inštitúcie. Očkovanie proti HPV vírusu dokáže vytvoriť najlepšiu ochranu pred viacerými typmi rakoviny. Očkovanie  12-ročných detí, ktoré realizujú pediatri, je plne hradené poisťovňami,“ dodáva Ľ. Beňa.

SKRÍNING NA HPV V UNLP

Okrem očkovania budú  odborníci v Centre pre prevenciu realizovať pre záujemcov aj skríning na výskyt HPV u dospelej populácie. „Chceme sa zamerať na sekundárny program prevencie, urobiť ho dostupným pre verejnosť. To znamená zaviesť už v zahraničí osvedčené programy vyšetrovania „nenáročných“ vzoriek získaných samo odberom, napr. zo vzorky moču,“ vysvetľuje vedúca Združenej  tkanivovej banky RNDr. Zuzana Váczy.

„Takýto prístup významne zvýši počet testovaných ľudí. Techniky samoodberu (vrátane moču) sú vhodnou alternatívnou stratégiou skríningu s potenciálom vyšetriť väčšiu časť populácie s excelentnou citlivosťou. Tento program prevencie je dobre akceptovaný ženami, sprístupní prevenciu proti HPV aj mužom, ktorí žiaľ nie sú v strede pozornosti prevencie proti HPV. A takisto uľahčí realizovateľnosť preventívnych programov marginalizovaných skupín,“ uzatvára RNDr. Váczy.

Tento typ vyšetrenia zatiaľ zdravotné poisťovne neuhrádzajú.

ČO JE HPV

Onkogénny ľudský papilomavírus.  HPV je skratka odvodená z anglického slovného spojenia Human papillomavirus (ľudský papilomavírus), predstavuje skupinu viac ako 100 vírusov. Tie môžu spôsobiť viaceré zdravotné problémy — od bradavíc až po rôzne druhy rakoviny.  Spôsoby prenosu sú rôzne: pohlavným stykom, kontaktom kože na kožu alebo prostredníctvom sliznice.

Odborníci už preukázali príčinnú súvislosť medzi HPV a vznikom rakoviny krčka maternice. Napriek tomu, že rakovine krčka maternice sa z nádorových ochorení dá najľahšie predchádzať, je stále štvrtou najčastejšou rakovinou u žien na celom svete a jednou z najčastejších foriem rakoviny u mladých dievčat.

PREČO OČKOVANIE DETI AJ DOSPELÝCH

HPV spôsobuje aj iné druhy rakoviny: rakovina pošvy a vulvy, hlavy a krku, konečníka a u mužov aj rakovina penisu. Preto odborníci odporúčajú očkovanie aj dospelým, v akejkoľvek vekovej skupine. „HPV vírus spôsobuje aj nádory hrdla a hrtana. Práve tie sú siedmou najčastejšia príčinou rakoviny. V uplynulých rokoch stúpla rakovina hrdla až 8-krát,“ zdôraznili odborníci na seminári „Onkogénny potenciál infekcie HPV a možnosti prevencie“ v UNLP. Zúčastnili sa na ňom špecialisti z Kliniky infektológie a cestovnej medicíny, z Oddelenia urológie, z Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, onkológovia z VOU, a.s., či pediatri z DFN.

VAKCÍNA PROTI RAKOVINE – unikátny posun v preventívnej starostlivosti

1982: preukázaná spojitosť medzi HPV a rozvojom karcinómu krčka maternice

2006: predstavená vakcína proti HPV infekcii (typy 6, 11, 16, 18)

2008: prof. Harald zur Hausen dostal za objav spojitosti medzi HPV a rakovinou krčka maternice Nobelovu cenu za medicínu.

Možnosti očkovania na Slovensku. Výrazné zaostávanie v očkovaní detí z Košického kraja.

Na Slovensku je v súčasnosti deväťvalentná vakcína pre 12-ročné deti (12+364 dní) plne hradená zo zdravotného poistenia. Podáva sa v dvojdávkovej schéme. Pokrýva 47 % HPV infekcií vyskytujúcich sa na Slovensku.

Zaočkovanosť proti vírusu HPV detí narodených v roku 2009 v priebehu roka 2022 vďaka propagácii očkovania prudko narástla. Kým v apríli 2022 bola u dievčat na úrovni 9,2%, do septembra vďaka aktívnej kampani a schválenej plnej úhrade narástla na 30,1%. Pri chlapcoch z aprílových 2,7% na septembrových 10,8%.

Existujú však výrazné regionálne rozdiely v zaočkovanosti detí. Deti v Bratislavskom kraji narodené v roku 2009 sú zaočkované dvakrát viac ako deti v Košickom kraji (dievčatá: BA 43,3 %, KE 21,3 %; chlapci: BA 14,7 %, KE 6,8 %). V kohorte detí narodených v roku 2010 boli najviac zaočkované dievčatá a chlapci v Trenčianskom kraji (13,5 %; 5,1 %). Deti z Košického kraja boli zaočkované najmenej (dievčatá 7,7 %; chlapci 2,9 %).

Vakcínu si hradí každý sám, s výnimkou 12-ročných detí (12+364 dní od dátumu narodenia).

Práve túto skutočnosť označili naši lekári na celoústavnom seminári za najväčší problém. Možnosť hradiť vakcínu zo zdravotného poistenia len 12-ročným deťom. Zavedenie úhrady vakcíny zo zdravotných poisťovní aj pre staršiu populáciu v iných krajinách výrazne prispelo k rozšíreniu očkovania obyvateľstva proti HPV a k poklesu následných onkologických ochorení. Medzi európskymi krajinami existujú značné rozdiely v oblasti zaočkovanosti proti HPV. Kým niektoré už dosiahli za uplynulých 20 rokov zaočkovanosť 90%, iné sa len rozbiehajú. Takáto situácia je na Slovensku.

Ministerstvo zdravotníctva SR už pred časom vstúpilo do rokovaní s poisťovňami o tom, aby sa úhrada vakcíny týkala aj detí do dovŕšenia 15-tich rokov veku.

Informácie nájdete aj tu: https://www.nierakovine.sk/rakovina-krcka-maternice/vakcinacia