Ilustračná foto - personál

Parkovisko v areáli UNLP na Tr. SNP je po 2 týždňoch zrekonštruované

Zrekonštruované parkovisko na Tr. SNP

Univerzitná nemocnica L. Pasterua Košice začala krátko pre dušičkovým víkendom rekonštruovať parkovisko a cesty v areáli na Tr. SNP. „Po dvoch týždňoch sme práce na asfaltovaní plochy 2600 m2 ukončili. Parkovanie je od teraz možné opäť v celom areáli. Je určite bezpečné a pohodlné,“ hovorí generálny riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ján Slávik, MBA.
V prvej etape sa realizovala oprava a následné asfaltovanie pri poliklinike a pod rondelom, ktoré boli verejnosti sprístupnené už 4. novembra. V druhej etape sa opravili cesty a parkovacie plochy až po Lekársku fakultu UPJŠ Košice. „Ďakujeme pacientom, zamestnancom, študentom fakulty, klientom, verejnosti, že trpezlivo vydržali obmedzenia, ktoré sú s takými rozsiahlymi opravami spojené,“ dodáva J. Slávik.

zrekonštruované parkovisko UNLP na Tr. SNP

Vedenie UNLP pokračuje v prácach na ďalších objektoch

UNLP pred časom uzavrela v areáli most, ktorý spája objekty nemocnice na Tr. SNP s areálom na Ipeľskej ulici a vedie ponad mimoriadne vyťaženú štvorprúdovú cestu a električkovú trať. Krátko na to, kvôli mimoriadne zlému technickému stavu, nemocnica uzavrela aj kryté parkovisko pod rondelom a tiež plochu pre peších chodcov pred poliklinikou.

„Opravami parkoviska sme naštartovali sériu investícií, ktoré Univerzitná nemocnica nevyhnutne potrebuje, pretože sa do nej neinvestovalo roky. V niektorých prípadoch aj desaťročia. A budeme pokračovať v prácach na ďalších objektoch, tak aby sa postupne zlepšovali pracovné podmienky pre našich zamestnancov a samozrejme aj prístup do nemocnice pre pacientov, “ hovorí generálny riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ján Slávik, MBA.

Opravy ciest a nový asfaltový koberecstáli viac než 65-tisíc eur, práce zabezpečila pre UNLP spoločnosť CESTY KOŠICE S.R.O., na základe verejného obstarávania.