Ilustračná foto - personál

Partnerské memorandum s DFN Košice – vyvrcholenie spolupráce

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (UNLP) ako kľúčový poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na východnom Slovensku a Detská fakultná nemocnica Košice (DFN) ako najväčší poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pre detského pacienta vo východoslovenskom regióne spečatili dlhodobé partnerstvo zmluvou v súvislosti s kategorizáciou siete nemocníc. Vzájomné nastavenie spolupráce oboch inštitúcií spočíva vo vzájomnom dopĺňaní aktivít a v jasnom nastavení cesty pacienta za poskytnutím zdravotnej starostlivosti. „V prípade detského pacienta sú špecifiká, ktoré sa pochopiteľne týkajú iba detskej nemocnice, no v mnohých prípadoch je nevyhnutná odborná konzultačná pomoc našich špecialistov, čo veľmi radi zabezpečíme. V réžii našej nemocnice sú aj viaceré laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia pre detských pacientov,“ povedal po podpise Memoranda o partnerstve a vzájomnej spolupráci riaditeľ UNLP Košice, MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH.

Prehĺbenie už existujúcej spolupráce

Vzájomná pomoc medzi oboma zdravotníckymi zariadeniami sa prejaví najmä v koordinácii poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom. Zo strany UNLP pôjde predovšetkým o konzultačnú a špecializačnú činnosť pri starostlivosti o detského pacienta. DFN pomôže pri manažovaní najmä perinatologického programu, kde je nevyhnutná súhra tímov oboch inštitúcií, ako aj v rámci pediatrických konziliárnych služieb pre detských pacientov hospitalizovaných v UNLP. „Toto obojstranne výhodné partnerské spojenie je dôležité pri riešení rôznych, často nepredvídaných medicínskych situácií a pri mimoriadnych udalostiach. Naši špecialisti budú nápomocní dopĺňať komplexnú zdravotnú starostlivosť pre pediatrických pacientov v UNLP,“ potvrdil význam spolupráce MUDr. Andrej Koman, riaditeľ DFN Košice.

Spoločné plány na oboch stranách

Prienikov medzi UNLP a DFN je veľa, plánov na oboch stranách tiež. Všetko závisí od toho, do akej miery budú košické zdravotnícke zariadenia v blízkej budúcnosti podporované. „Plánujeme spoluprácu napríklad v oblasti biomedicínskeho výskumu a vývoja, ako aj pri prechode zdravotnej starostlivosti o detského pacienta, pravidelne sledovaného v špecializovanej pediatrickej ambulancii, po dovŕšení jeho dospelosti, do starostlivosti nášho špecialistu v rovnakom odbore. Konečným cieľom korektnej komplementárnej spolupráce je vždy pacient,“ dodáva riaditeľ UNLP.

UNLP si buduje partnerstvo s kľúčovými inštitúciami už od minulého roka. Memorandá o vzájomnej spolupráci doposiaľ podpísala s Vysokošpecializovaným odborným ústavom geriatrickým sv. Lukáša, Nemocnicou AGEL Košice-Šaca, Železničnou nemocnicou s poliklinikou, Inštitútom nukleárnej a molekulárnej medicíny, s ošetrovateľským centrom Slnečný dom, ako aj Technickou univerzitou Košice.