Ilustračná foto - personál

PostCovid pacientov rehabilitujeme už aj na klinike na Rastislavovej ulici

Covidových pacientov učíme znova dýchať, rehabilitácia je na prvom mieste

Vzhľadom k aktuálne sa zlepšujúcemu vývoju pandemickej situácie otvorila Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice ambulancie Kliniky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (KFBLR) na Rastislavovej ulici pre postcovidových pacientov. Pracovisko doposiaľ slúžilo len na liečbu hospitalizovaných COVID pacientov.

Lekári, zdravotné sestry a rehabilitační pracovníci kliniky stoja od začiatku v prvej línii zdravotníkov, ktorí sa starajú o covidových pacientov. „Pandémia koronavírusu nás postavila pred nové, náročné výzvy. Pracovníci našej kliniky od začiatku pandémie zabezpečujú akútnu rehabilitačnú starostlivosť na všetkých lôžkových pracoviskách u pacientov s ochorením COVID-19. Ide predovšetkým o respiračnú fyzioterapiu, ale aj celkovú rehabilitáciu podľa stavu pacienta. V uplynulom období boli dni, kedy sme konziliárne rehabilitačne vyšetrili aj viac než 50 pacientov denne. Mimoriadne nás teší, že u významnej časti pacientov sa aj po ťažkom priebehu ochorenia COVID-19 stav natoľko zlepšil, že mohli odísť do domácej starostlivosti,“ uviedol prednosta KFBLR UNLP a LF UPJŠ doc. MUDr. Peter Takáč PhD..

Za 3 mesiace poskytli ležiacim covid pacientom rehabilitačnú liečbu viac než 7000-krát

V mesiacoch január až marec 25 fyzioterapeutov rehabilitovalo denne 130 pacientov, ktorí boli s COVID-19 hospitalizovaní v UNLP. Spolu tak zdravotníci z kliniky poskytli za dva mesiace rehabilitačnú liečbu viac než 7000-krát.

V znovuotvorených ambulanciách bude prioritu liečba pacientov s PostCovid syndrómom, ktorý sa prejavuje u pacientov po prekonaní ochorenia COVID-19 čoraz viac. „U mnohých pretrvávajú príznaky, ktoré zhoršujú kvalitu života, znižujú funkčné schopnosti pacienta a pri neliečení môžu spôsobiť aj trvalé následky. Existujú štatistiky, podľa ktorých až 76 % hospitalizovaných pacientov s COVID-19 má pretrvávajúce príznaky aj šesť mesiacov po vyliečení. Až 56% pacientov má poškodené pľúca aj tri mesiace po prepustení z nemocnice. U pacientov sa však vyskytujú aj ďalšie príznaky ako bolesti kĺbov, hrudníka, chrbtice, únava, slabosť a ďalšie. Pre týchto pacientov zahajuje naša klinika starostlivosť zatiaľ ambulantnou formou,“ dodal prednosta.

Starostlivosť o postcovidového pacienta

Každého PostCovid pacienta vyšetrí rehabilitačný lekár, ktorý mu podľa jeho zdravotného stavu naordinuje rehabilitačnú liečbu. „Intenzita postcovidovej rehabilitácie i skladba terapií je vždy v súlade s aktuálnym zdravotným a psychickým stavom pacienta. Cieľom našej liečby je maximálne možná reintegrácie poškodeného jedinca do spoločnosti. Tak, aby mohol znova plnohodnotne pracovať, venovať sa rodine, svojim záľubám, aby kvôli prekonanému ochoreniu pociťoval minimálne nepohodlie v živote,“ vysvetľuje MUDr. Ildikó Morochovičová, zástupkyňa prednostu KFBLR.

V krátkom čase pribudne na klinike aj nový prístroj laserovej terapie. „Pomáha v liečbe špecifických patológií, zápalov, bolesti, edémov a rovnako biostimuluje. Dokáže automaticky skenovať väčšiu plochu na tele pacienta, až do 900 cm2,“ vysvetľuje lekárka.

Pokiaľ chce pacient absolvovať liečbu v našich ambulanciách, je nevyhnutné, aby ho všeobecný lekár odoslal najskôr 20 dní po poslednom pozitívnom PCR teste. Ambulantnou cestou je možný aj predpis kompenzačných pomôcok. Pacienti sa na ambulancie môžu objednať telefonicky: +421 55 615 2089 alebo +421 55 615 2117.

Možnosti rehabilitácie na Klinike fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie:

1. liečebná telesná výchova – aktívna, asistovaná individuálna a skupinová; respiračná fyzioterapia; cievna gymnastika; špeciálne pohybové liečebné techniky (Bobath, Kabát, McKenzie, SM systém, DNS a iné); hydrokinezioterapia (bazén je kvôli epidemiologickej situácii naďalej uzatvorený),
2. fyzikálna liečba – elektroterapia – prístroje na aplikáciu analgetických, stimulačných prúdov; ultrazvuková liečba; laseroterapia – nízkovýkonný laser; vysokovýkonný lasera /HIL/; diatermia; magnetoterapia; termoterapia,
3. manuálna a mobilizačná liečba,
4. stimulačné masáže.
K dispozícii postcovidovým pacientom sú v areáli na Rastislavovej 43 už aj ambulancie na neurologickom oddelení a na II. psychiatrickej klinike, postupne pribudnú ďalšie.