Ilustračná foto - personál

PostCovidový syndróm – ako ho riešiť? Diskusia s odborníkmi UNLP a VÚSCH už v stredu 23.3. aj ONLINe

moldava - udalosť_ final

Začiatkom marca sme si pripomenuli dva roky od prvého potvrdeného prípadu covidového pacienta na Slovensku. Za 24 mesiacov sa rôznymi variantami tohto ochorenia nakazili tisíce ľudí. Mnohí z nich sa trápia s postcovidovým syndrómom.

Je to v súčasnosti veľmi diskutovaná téma medzi odborníkmi, ale aj laikmi.

AKÉ SÚ PRÍZNAKY?

NA KOHO SA OBRÁTIŤ?

AKO REHABILITOVAŤ DOMA?

DISKUTOVAŤ BUDÚ ODBORNÍCI UNLP:
– prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny
– doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD, prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie
– doc. MUDr. Peter Takáč, PhD., mim. prof., prednosta Kliniky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
– MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA, prednosta I. psychiatrickej kliniky
– MUDr. Marek Varga, PhD., zástupca prednostu Kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie
– MUDr. Zlatica Cifráková, primárka Neurologického oddelenia UNLP Košice

ŠPECIÁLNY HOSŤ:

MUDr. – MUDr. Miroslav Gbúr, primár Kardiologického oddelenia,

I. Kardiologickej kliniky VÚSCH a.s. Košice

Diskusia sa uskutoční v Mestskom kultúrnom centre v Moldave nad Bodovou. Vidieť ju a zapojiť sa môžete aj ONLINe na FB UNLP Košice.  23.3. o 15.30 hod.

Neváhajte, pýtať sa môžete už teraz. Píšte svoje otázky priamo na Linkedin našim kolegyniam z komunikácie a marketingu – Lucia Kočková, Monika Krišková alebo na mail komunikacne@unlp.sk